Architektas ir architektūros viešojo administravimo sistema

Architektūros kokybės vystymo asociacija 2017 m. spalio 6 d. Kaune surengė Architektų kvalifikacijos tobulinimo kursų „Architekto profesinės veiklos organizavimo teisiniai aspektai“ paskaitą-tyrimo pristatymą „Architektas ir architektūros viešojo administravimo sistema“.

Jame išsamiai pristatytas Architektūros kokybės vystymo asociacijos 2016–2017 m. atliktas tyrimas „Architektūros viešojo administravimo sistemos vertinimas ir tobulinimo galimybių analizė“, kurį iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Kultūros ministerija.

Kursus vedė advokatė Kristina Matvejenkaitė ir architektė, teisininkė, VU teisės fakulteto doktorantė Daiva Bakšienė.