Architektų kvalifikacijos tobulinimo kursai „Europos kraštovaizdžio konvencijos pavyzdžiai“ ir „Urbanistinio paveldo apsauga Lietuvoje“ Vilniuje

Architektūros kokybės vystymo asociacija 2020 m. sausio mėn. 22 d. kviečia į architektų kvalifikacijos tobulinimo kursus „Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gerieji pavyzdžiai“ (lekt. fiz. m. (geografijos) dr. Giedrė Godienė) ir „Urbanistinio paveldo apsaugos Lietuvoje istorija“ (lekt. architektė, istorikė, hum. m. dr. Viltė Janušauskaitė).

REGISTRUOTIS ČIA.

G. Godienės paskaitoje bus aptariama Europos kraštovaizdžio apdovanojimo konkursui nominuoti ir Europos Tarybos kraštovaizdžio apdovanojimą pelnę kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo, planavimo pavyzdžiai iš įvairių Europos šalių. Be įgyvendinamų darnaus vystymosi principų, sukuriant ekonomiškai, ekologiškai ir socialiai darnius, tvarius ir gyvybingus įvairaus dydžio teritorinius kompleksus, pareiškėjams keliamos sąlygos: buvimas pavyzdžiu nacionaliniu mastu, visuomenės įtraukimas ir švietimas, supratingumo apie kraštovaizdį didinimas. Paskaitoje bus išanalizuoti Alnos upės aplinkosauginio parko kūrimas Osle (Norvegija, 2018); Kraštovaizdžio atkūrimo ir atgaivinimo Deule parke projektas Lilio apylinkėse “Parc de la Deûle, Lille Métropole” (Prancūzija, 2009); Pramoninio kraštovaizdžio identiteto išsaugojimo projektas “Kraštovaizdžio mašina” Sardinijoje (Italija, 2011) ir kiti.
Pasak V. Janušauskaitės, Urbanistinio paveldo apsauga yra turbūt labiausiai kritikuojamas ir daugiausia konfliktų tarp įvairių suinteresuotų šalių keliantis Lietuvos kultūros paveldo sistemos veiklos aspektas. Ir priešingai, ji buvo sovietinės Lietuvos paminklosaugos sistemos pasididžiavimas. Siekiant atsakyti į klausimą, kodėl įvyko šis lūžis ir ieškant sprendimų susidariusioje situacijoje, aktualu perprasti, kaip ir kodėl Lietuvoje susiklostė tam tikra urbanistinio paveldo samprata ir jo apsaugos sistema, kaip jos kito ir kaip vertintinos vienalaikių tarptautinių tendencijų (ne tik doktrininių tekstų, tačiau ir realių projektų sprendinių) kontekste.

Kursai skirti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių ir teritorijų planavimo sričių vadovams.

Programa:
10.00-11.30 „Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gerieji pavyzdžiai“ (lekt. fiz. m. (geografijos) dr. Giedrė Godienė);
11.30-11.50 Kavos pertrauka;
11.50-13.20 „Urbanistinio paveldo apsaugos Lietuvoje istorija“ (lekt. architektė, istorikė, hum. m. dr. Viltė Janušauskaitė).

Data: 2020 m. sausio mėn. 22 d. (trečiadienį) 10.00 val.
Registracija nuo 9.30 val.
Vieta: viešbutis “Ratonda”, salė „Conventus“ (A. Rotundo g. 1, Vilnius).
Organizatorius: Architektūros kokybės vystymo asociacija.

Renginio klausytojo mokestis – 40 Eur (PVM netaikomas).
Užpildžius registracijos formą, mokestį iki 2020 m. sausio mėn. 20 d. imtinai reikia pervesti į
Architektūros kokybės vystymo asociacijos (kodas 304104654) sąskaitą:
LT367044060008055397, bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440 nurodant:
— „už 2020-01-22 AKVA kursus“;
— dalyvio vardą ir pavardę (vardus ir pavardes, jei mokama už kelis dalyvius).

PASTABOS:

1. Kursus išklausę architektai gaus 4 ak. valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų išklausymą patvirtinančius pažymėjimus. Kursai skirti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių ir teritorijų planavimo sričių vadovams.
Programa suderinta su Aplinkos ministerija ir Lietuvos architektų rūmais.
2. Kursuose dalyvauti galima tik užsiregistravus iš anksto. Kursų dieną registracija negalima.
3. Prašome pildyti registracijos formą lietuviškomis raidėmis, nes pagal Jūsų pateiktus duomenis yra išrašomi dalyvavimo kursuose pažymėjimai.
4. Prašome atidžiai įrašyti mokėtojo duomenis, nes remiantis jais bus išrašomos sąskaitos faktūros.
5. Dalyvių, užsiregistravusių, bet dėl pasikeitusių aplinkybių negalinčių atvykti ir išklausyti kursų, prašome el.paštu akvabiuras@gmail.com informuoti apie šias aplinkybes ne vėliau kaip likus 24 val. iki kursų pradžios. Tokiu atveju dalyvio sumokėtas klausytojo mokestis bus perkeliamas į sekančius kursus, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti. Dalyviams, kurie apie savo nedalyvavimą praneš el.paštu akvabiuras@gmail.com likus mažiau nei 24 val. iki kursų pradžios, sekančiuose kursuose, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti, bus suteikiama 50 % nuolaida. Dalyviams neatvykusiems ir nepranešusiems apie savo nedalyvavimo priežastį iki kursų pradžios – klausytojo mokestis kompensuojamas nebus.
6. Dalyviams, išklausiusiems dalį kursų, bus išduodami pažymėjimai su perpus mažesniu valandų skaičiumi.

REGISTRUOTIS ČIA.

Iliustr. archmuziejus.lt