Filmuojamų paskaitų ciklo „Miesto formavimas ir visuomenė“ III dalis

Architektūros kokybės vystymo asociacijos organizuojamas filmuojamų paskaitų ciklas „Miesto formavimas ir visuomenė“ tęsiamas – III dalies paskaitas visi besidomintys kviečiami žiūrėti nuotoliniu būdu 2020 m. birželio 16 d. 14.00 val.

Paskaitų ciklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, UAB „JUNG Vilnius“ ir UAB „ACO Nordic“, informaciniai partneriai: sa.lt ir Vilniaus miesto savivaldybė.

Kursai vyks nuotoliniu būdu ZOOM konferencinėje platformoje (užsiregistravusieji pakvietimą gaus el. paštu).  Rregistruotis čia.

Kaip sukurti atvirą, patogų miestą? kaip įtraukti visuomenę į miesto kūrimą, nesukeliant architekto profesijos erozijos? Į šiuos klausimus atsakymų bus ieškoma 2020 m. birželio 16 d. 14.00 val. vyksiančiose dviejose pakaitose laukiami visi: tiek architektai profesionalai, tiek kraštovaizdžio ar paveldo specialistai, sociologai, žmonės, neabejingi savo aplinkai, ar politikai. Paskaitų metu lektoriai gilinsis į jautrias miestui ir jo gyventojams temas: miesto sociologė, soc. m. dr. Dalia Čiupailaitė -Wiszniewska nagrinės temą „Architektūros vaidmuo kuriant atvirą miestą“, o urbanistas, miesto kūrimo ir vystymo procesų moderatorius Martynas Marozas pristatys temą „Novatoriški urbanistinio planavimo ir visuomenės įtraukimo metodai naujos miestų erdvių kokybės kūrimui“.

Dalios Čiupailaitės-Wiszniewskos paskaita skirta gilintis į atviro, saugaus miesto formavimą. „Geri namai nesukuria gero elgesio ar geros bendruomenėss“, – rašė Jane Jacobs savo 1961 m. veikale „Didžiųjų Amerikos miestų gyvenimas ir mirtis“, grindžiančiame esminius urbanistikos principus ir šiandien. Nepaisant to, paskyrė visą veikalą pasiūlymams, kaip kurti gyvybingą miestą. Pastangos projektuoti gyvybingus, integruotus, patogius ir atvirus miestus išlieka aktualios iki šiol. Architektūra negali išspręsti socialinių problemų, tačiau gali reikšmingai prisidėti kurdama atvirą miestą jo gyventojams. Paskaitoje bus nagrinėjamos architektūros (erdvės struktūros jos sintaksės) galimybės prisidėti prie tokio miesto formavimo.

Pasak Martyno Marozo, visuomenės įsitraukimas į planavimo procesus ir nuolat augantis visuomenės susidomėjimas pokyčiais mieste nebėra naujiena. Daugelis Lietuvos architektų, urbanistų ir planuotojų jau suvokia, kad viešas projektų pristatymas ir betarpiškas bendravimas su tiesioginiais planuojamų ar projektuojamų objektų naudotojais po truputėli tampa neišvengiama architekto kasdienybės dalimi. Po truputėlį formuojasi visuomenės įsitraukimo į planavimą kultūra ir praktika, tačiau šiame ankstyvame etape tai vis dar suvokiama kaip architekto profesijos erozija ir dalies atsakomybės perleidimas neprofesionaliai visuomenei (ko neturėtų būti). Siekiant išsklaidyti šį mitą, ypatingai svarbu aiškiai apibrėžti architekto vaidmenį, įtraukimų proceso tikslus, metodus ir priemones, kurios prisidėtų prie sprendinių kontekstualumo, architektų profesionalumo ir jų darbų kokybės augimo.

Data: 2020 m. birželio 16 d. 14.00 val. (registracija nuo 13.30 val.).
Vieta: ZOOM konferencinė platforma (pakvietimą gausite el. paštu).
Renginys nemokamas. Registracija būtina.
Vėliau paskaitas bus galima peržiūrėti youtube kanale.

Ankstesnių paskaitų įrašai:
vasario 18 d. čia,
gegužės 19 d. čia.

Organizatorius: Architektūros kokybės vystymo asociacija.
Partneriai: Vilniaus miesto savivaldybė, sa.lt.
Ciklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, UAB „JUNG Vilnius“ ir UAB „ACO Nordic“.

Programa:
13.30-14.00 Registracija ZOOM platformoje;
14.00-15.30 „Architektūros vaidmuo kuriant atvirą miestą“ (lekt. miesto sociologė, soc. m. dr. Dalia Čiupailaitė -Wiszniewska);
15.30-16.00 Kavos pertrauka namuose / darbe / verandoje ar kitur;
16.00-17.30 „Novatoriški urbanistinio planavimo ir visuomenės įtraukimo metodai naujos miestų erdvių kokybės kūrimui“ (lekt. urbanistas, miesto kūrimo ir vystymo procesų moderatorius Martynas Marozas).
17.30-17.45 norintys pažymėjimo dalyviai atsako į kelis klausimus išklausytų paskaitų temomis.

Norintiems gauti architekto kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą, išrašymo mokestis – 15 Eur (PVM netaikomas).
Užpildžius registracijos formą, mokestį vėliausiai iki 2020 m. birželio mėn. 12 d. imtinai reikia pervesti į Architektūros kokybės vystymo asociacijos (kodas 304104654) sąskaitą:
LT367044060008055397, bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440 nurodant:
— „už 2020-06-16 AKVA kursus“;
— dalyvio vardą ir pavardę (vardus ir pavardes, jei mokama už kelis dalyvius).

PASTABOS:
1. Nuotolinius kursus išklausę ir į klausimus apie paskaitų turinį atsakę architektai gaus 4 ak. valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų išklausymą patvirtinančius pažymėjimus. Kursai skirti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių ir teritorijų planavimo sričių vadovams.
Programa suderinta su Aplinkos ministerija ir Lietuvos architektų rūmais. DĖMESIO: būtina turėti kompiuterį ir internetinį ryšį.
2. Kursuose dalyvauti galima tik užsiregistravus iš anksto. Kursų dieną registracija negalima.
3. Prašome pildyti registracijos formą lietuviškomis raidėmis, nes pagal Jūsų pateiktus duomenis yra išrašomi dalyvavimo kursuose pažymėjimai.
4. Prašome atidžiai įrašyti mokėtojo duomenis, nes remiantis jais bus išrašomos sąskaitos faktūros.
5. Dalyvių, užsiregistravusių, bet dėl pasikeitusių aplinkybių negalinčių atvykti ir išklausyti kursų, prašome el. paštu akvabiuras@gmail.com informuoti apie šias aplinkybes ne vėliau kaip likus 24 val. iki kursų pradžios. Tokiu atveju dalyvio sumokėtas klausytojo mokestis bus perkeliamas į sekančius kursus, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti. Dalyviams, kurie apie savo nedalyvavimą praneš el. paštu akvabiuras@gmail.com likus mažiau nei 24 val. iki kursų pradžios, sekančiuose kursuose, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti, bus suteikiama 50 % nuolaida. Dalyviams neatvykusiems ir nepranešusiems apie savo nedalyvavimo priežastį iki kursų pradžios – klausytojo mokestis kompensuojamas nebus.
6. Dalyviams, išklausiusiems dalį kursų, bus išduodami pažymėjimai su perpus mažesniu valandų skaičiumi.

REGISTRUOTIS ČIA.