Architektūrinė laboratorija „Meninės Žemaitės skvero Vilniuje transformacijos“

Dėmesio: Prieš menininkams pradedant kurti idėjas kaip atnaujinti Žemaitės skverą, atlikome svarbią užduotį – su miesto sociologų pagalba siekėme sužinoti, kokie yra Vilniaus gyventojų ir (arba) jų svečių įspūdžiai ir lūkesčiai, susiję su šia erdve. Tam kvietėme Jus iki rugpjūčio 30 d. atsakyti į keletą klausimų,  rugsėjo 9 d. vyko ARCHLAB ir sociologų tyrimo rezultatų pristatymas. Kviečiame Jus dalintis mintimis ir sužinoti aktualią informaciją socialinio tinklo Facebook paskyroje @archlabZEMAITES.SKVERAS.

***

Architektūros kokybės vystymo asociacija kartu su Lietuvos dailininkų sąjunga, Lietuvos rašytojų sąjunga bei Vilniaus miesto savivaldybės administracija, finansuojant ir Lietuvos kultūros tarybai, inicijuoja projektą Architektūrinė laboratorija „Meninės Žemaitės skvero Vilniuje transformacijos“, kurios tikslas – eksperimentų keliu sukurti Žemaitės skvero, esančio Gedimino pr., atnaujinimo koncepciją, pagal kurią ši viešoji erdvė būtų ne tik patogi, draugiška įvairių kartų ir veiklų žmonėms, reaguotų į ryškią literatūrinę vietos dvasią, bet ir kurtų savitą atmosferą (pagal G. Böhme) – būtų vieta, kuri traukia užeiti ir būti, kuri keltų emocijas, augintų prisirišimo jausmą.

Šiuo projektu siekiama sukurti koncepciją, kad būtų ne „euroremontiškai“ tvarkoma miesto teritorija, bet stiprinama meninė skvero raiška, kad jo atmosfera būtų ir kviečianti, ir pasakojanti. Pasiremdamas I. Kanto mintimi, kad grožis nėra objekto bruožas, bet mūsų jausmai, užmezgus su juo ryšį – mes patiriame jį kaip gražų arba ne, šių dienų vokiečių filosofas G. Böhme prideda, kad tas plyšys tarp objekto ir mūsų jausmų yra… atmosfera. Ji yra ir fizinė, ir emocinė erdvė, bet būtina sąlyga jai egzistuoti – gyvas žmogaus ir objekto kontaktas. Žmogus negali pasidalinti atmosfera, bet gali dalintis pojūčių patirtimi – tad grožis šia prasme atlieka socializacijos vaidmenį. Taip pat kultūros požiūriu yra svarbu išlaikyti stiprų literatūrinį šios vietos pradą, sykiu sukuriant erdvės kitoms veiklos, kitai raiškai.

Siekiami rezultatai: 1) Atliktas sociologinis žmonių lūkesčių dėl Žemaitės skvero atnaujinimo poreikių tyrimas; 2) Per kelias eksperimentinės kūrybos iteracijas sukurta meninė, atmosferinė Žemaitės skvero atnaujinimo koncepcija; 3) Atlikta ARCHLAB metodo ir rezultatų analizė; 4) Su ARCHLAB rezultatais supažindinamos visuomenė, Lietuvos savivaldybės, raginant šalies miestuose, miesteliuose kurti originalias, meniškas, atmosferiniu modeliavimu grįstas viešąsias erdves; 5) ateityje sukurta koncepcija bus įgyvendinama pasitelkiant Vilniaus m. sav. ir kitų finansuotojų lėšas.

KALENDORIUS:
2021 m. liepa-rugpjūtis: surinkti reikiamą informaciją, atlikti žmonių – esamų ar potencialių skvero naudotojų – lūkesčių ir poreikių, sutelkti savanorius (atlieka organizatoriai, sociologai, kuratoriai),
2021 m. rugpjūčio pabaiga-rugsėjo pradžia: suorganizuoti atliktos tyrimo rezultatų ir architektūros laboratorijos užduočių pristatymą dalyviams, supažindinimas su vieta, atmosferinio erdvės modeliavimo ypatumais,
2021 m. rugsėjis-spalis: vyksta ARCHLAB eksperimentinė kūryba (planuojamos 2 iteracijos),
2021 m. spalio pabaiga-lapkričio vidurys: baigiamasis ARCHLAB etapas – reflektuojama eiga, kristalizuojama koncepcija,
2021 m. lapkritis: ARCHLAB metodo ir rezultatų analizė,
2021 m. lapkričio pabaiga: ARCHLAB rezultatų pristatymas Vilniaus miesto savivaldybei, skvero naudotojams, kolegoms, diskusija, galutinės išvados,
2021 m. gruodžio pradžia: ARCHLAB rezultatais pasidalinta su kitų miestų savivaldybėmis, baigiamieji viešinimo darbai.

DALYVIAI:
1. organizatoriai: ARCHLAB vadovė Aida Štelbienė, dizaineris, komunikacijos specialistas, fotografas.
2. sociologai (grupės vadovė – soc. m. dr. Maryja Šupa),
3. 6 menininkai- kuratoriai: architektai Giedrė Filipavičienė ir Maksimas Zacharovas, kraštovaizdžio architektė Goda Characiejienė, miesto apšvietime besispecializuojantis architektas Martynas Valevičius, dizainerė Rasa Balaišė, atmosferinio modeliavimo dizainerė Justė Pečiulytė, dailininkė Liuda Stankevičienė, talkina dizainerė Viltė Adomavičiūtė (grafinė koncepcijos pateikimo dalis), konsultuoja rašytojai, arboristas Renaldas Žilinskas.
4. skvero naudotojai, savanoriai, Vilniaus m. savivaldybės, Naujamiesčio seniūnijos atstovai ir kt.