Architektų kvalifikacijos tobulinimo kursai „Teisės aktų pakeitimai” ir „Architektūra kaip medija” Vilniuje

Architektūros kokybės vystymo asociacija lapkričio 27 d. kviečia į architektų kvalifikacijos tobulinimo kursus Vilniuje „Teritorijų planavimo ir statybą reguliuojančių teisės aktų pakeitimai“ (lekt. advokatė Kristina Matvejenkaitė (Advokatų kontora „Ellex Valiūnas ir partneriai”)) ir „Architektūra kaip medija: ką ir kaip komunikuoja architektūra“ (lekt. miesto sociologė, hum. m. dr. Dalia Čiupailaitė-Wiszniewska).

REGISTRACIJA VYKSTA.

Advokatė Kristina Matvejenkaitė (Advokatų kontora „Ellex Valiūnas ir partneriai”) pasakos apie naują specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reguliavimą. Dauguma teisės aktų pakeitimų jau priimti, bet įsigalios nuo 2020-01-01. Bus visiškai naujas Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, kuris pakeis šiuo metu galiojantį LR Vyriausybės nutarimą “Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų”, taip pat įsigalios atitinkami Statybos įstatymo, Žemės įstatymo, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, Kelių įstatymo, Saugomų teritorijų įstatymo, Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir kitų teisės aktų pakeitimai.
Pakeitimai bus svarbūs ir aktualūs tiek rengiant teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus, tiek atliekant poveikio aplinkai ar visuomenės sveikatai vertinimą, tiek statinių projektų rengimo stadijoje.

Apie paskaitą „Architektūra kaip medija: ką ir kaip komunikuoja architektūra“:„Vėsi akmens medija sujungia amžius“, – rašė Marshallas McLuhanas savo garsiajame veikale “Kaip suprasti medijas. Žmogaus tęsiniai”. Pasak D. Čiupailaitės-Wiszniewskos, pastatai ne vien pasitarnauja kaip prieglobstis nuo atšiaurių išorės sąlygų, tačiau ir perteikia prasmę, komunikuoja. Tačiau, kur slypi ši prasmė? Ir ką komunikuoja architektūra kaip visuomenėje veikianti medija? Paskaitoje ji analizuos architektūros komunikacijos sąlygas, padedančias apmąstyti, ką galime suprasti iš architektūros. Komunikacijos teorijos skiriasi pagal tai, kaip apibūdina, kur formuojama ar slypi prasmė. Prasmė gali būti suprantama kaip slypinti suvokiamame objekte, kaip priskiriama suvokiančiojo ar besiformuojanti žmonių tarpusavio sąveikoje. D. Čiupailaitė-Wiszniewska siūlo architektūros atžvilgiu apie prasmę mąstyti kaip šių dėmenų sąveiką, vykstančią istoriniame kontekste. Tada galime suprasti architektūros suvokimo ir – tai tampa praktiškai svarbu visuomeniniuose debatuose – jos vertės apibrėžimo sąlygas ir atitinkamai jas ar jomis veikti. Greta šių trijų prasmės alokacijų, ji siūlo mąstyti apie architektūros sąsają su prasme per du pagrindinius pjūvius: reprezentacinį ir santykių struktūravimo.

Kursai skirti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių ir teritorijų planavimo sričių vadovams.
Programa:
10.00-11.30 „Teritorijų planavimo ir statybą reguliuojančių teisės aktų pakeitimai“ (lekt. advokatė Kristina Matvejenkaitė (Advokatų kontora „Ellex Valiūnas ir partneriai”));
11.30-11.50 Kavos pertrauka;
11.50-13.20 „Architektūra kaip medija: ką ir kaip komunikuoja architektūra“ (lekt. miesto sociologė, hum. m. dr. Dalia Čiupailaitė-Wiszniewska).

Data: 2019 m. lapkričio 27 d. (trečiadienis) 10.00 val.
Registracija nuo 9.30 val.
Vieta: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Menų erdvė (5 a.) (Gedimino pr. 51, Vilnius).
Organizatorius: Architektūros kokybės vystymo asociacija.

Renginio klausytojo mokestis – 40 Eur (PVM netaikomas).

Užpildžius registracijos formą, mokestį iki 2019 m. lapkričio 25 d. imtinai reikia pervesti į Architektūros kokybės vystymo asociacijos (kodas 304104654) sąskaitą: LT367044060008055397, bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440 nurodant:
— „už 2019-11-27 AKVA kursus“;
— dalyvio vardą ir pavardę (vardus ir pavardes, jei mokama už kelis dalyvius).

PASTABOS:
1. Kursus išklausę architektai gaus 4 ak. valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų išklausymą patvirtinančius pažymėjimus. Kursai skirti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių ir teritorijų planavimo sričių vadovams.
Programos suderintos 2015 m. su Aplinkos ministerija  ir 2019 m. su Aplinkos ministerija ir Lietuvos architektų rūmais.
2. Kursuose dalyvauti galima tik užsiregistravus iš anksto. Kursų dieną registracija negalima.
3. Prašome pildyti registracijos formą lietuviškomis raidėmis, nes pagal Jūsų pateiktus duomenis yra išrašomi dalyvavimo kursuose pažymėjimai.
4. Prašome atidžiai įrašyti mokėtojo duomenis, nes remiantis jais bus išrašomos sąskaitos faktūros.
5. Dalyvių, užsiregistravusių, bet dėl pasikeitusių aplinkybių negalinčių atvykti ir išklausyti kursų, prašome el.paštu akvabiuras@gmail.com informuoti apie šias aplinkybes ne vėliau kaip likus 24 val. iki kursų pradžios. Tokiu atveju dalyvio sumokėtas klausytojo mokestis bus perkeliamas į sekančius kursus, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti. Dalyviams, kurie apie savo nedalyvavimą praneš el.paštu akvabiuras@gmail.com likus mažiau nei 24 val. iki kursų pradžios, sekančiuose kursuose, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti, bus suteikiama 50 % nuolaida. Dalyviams neatvykusiems ir nepranešusiems apie savo nedalyvavimo priežastį iki kursų pradžios – klausytojo mokestis kompensuojamas nebus.
6. Dalyviams, išklausiusiems dalį kursų, bus išduodami pažymėjimai su perpus mažesniu valandų skaičiumi.

REGISTRACIJA VYKSTA.

Iliustr. D. Čiupailaitės nuotr.