Architektų kvalifikacijos tobulinimo kursai “Urbanistinė regeneracija” ir “Modernusis paveldas”

Architektūros kokybės vystymo asociacija lapkričio 5 d. kviečia į architektų kvalifikacijos tobulinimo kursus „Urbanistinė regeneracija. Kaip (per)planuoti miestus ir urbanistines struktūras išnaudojant miesto turimą potencialą?“ (lekt. architektas-urbanistas Donatas Baltrušaitis) ir „Modernusis paveldas po 1945 – apskaita, atranka, saugojimas“ (lekt. architektas, hum. m. dr. Martynas Mankus).

REGISTRACIJA VYKSTA.

Pasak D. Baltrušaičio, vyrauja įsitikinimas, kad šiuo metu svarbiausia yra sovietinių daugiabučių renovacija. Bet juk tie seni daugiabučiai jau po keliasdešimt metų pradės griūti… Kur kas svarbiau yra kompleksinė kvartalinė regeneracija, kuomet šalia senų daugiabučių atsirastų ir nauji modernūs daugiabučiai su viešosiomis funkcijomis cokoliniuose aukštuose, būtų sistemiškai tvarkomos žaliosios erdvės visame kvartale, peržiūrimi pėsčiųjų, dviračių srautai ir aktyvinama vietinė bendruomenė. Tokio tipo regeneracija yra beveik neįmanoma be tinkamo žemės nuomos ir perleidžiamų žemės naudojimo teisių reglamentavimo.
M. Mankaus teigimu, prognozuojama, kad ateityje vis didesnę architektų darbo dalį ateityje sudarys rekonstrukcijos. Darbas su jau pastatytais pastatais reikalauja ne tik technologinių ir inžinerinių žinių, bet ir architektūros ir kultūros istorijos išmanymo. Didelę dalį dabar renovuojamų ir rekonstruojamų pastatų sudaro XX a. II pusės objektai, kurių vertė ir išsaugojimo bei pritaikymo galimybės tyrinėtos mažai. Paskaitoje atkreipiamas dėmesys į šio laikotarpio objektų atranką, inventorizavimą, tyrimus, keliant jų vertės nustatymo metodologijos klausimus.

Kursai skirti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių ir teritorijų planavimo sričių vadovams.

Programa:
10.00-11.30 „Urbanistinė regeneracija. Kaip (per)planuoti miestus ir urbanistines struktūras išnaudojant miesto turimą potencialą?“ (lekt. D. Baltrušaitis);
11.30-11.50 Kavos pertrauka;
11.50-13.20 „„Modernusis paveldas po 1945 – apskaita, atranka, saugojimas“ (lekt. architektas, hum. m. dr. Martynas Mankus).

Data: 2019 m. lapkričio 5 d. (antradienį) 10.00 val.
Registracija nuo 9.30 val.
Vieta: viešbutis “Ratonda”, OPUS salė (A. Rotundo g. 1, Vilnius).
Organizatorius: Architektūros kokybės vystymo asociacija.

Renginio klausytojo mokestis – 40 Eur (PVM netaikomas).
Užpildžius registracijos formą, mokestį iki 2019 m. spalio 31 d. imtinai reikia pervesti į
Architektūros kokybės vystymo asociacijos (kodas 304104654) sąskaitą:
LT367044060008055397, bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440 nurodant:
— „už 2019-11-05 AKVA kursus“;
— dalyvio vardą ir pavardę (vardus ir pavardes, jei mokama už kelis dalyvius).

PASTABOS:

1. Kursus išklausę architektai gaus 4 ak. valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų išklausymą patvirtinančius pažymėjimus. Kursai skirti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių ir teritorijų planavimo sričių vadovams.
Programa suderinta su Aplinkos ministerija ir Lietuvos architektų rūmais.
2. Kursuose dalyvauti galima tik užsiregistravus iš anksto. Kursų dieną registracija negalima.
3. Prašome pildyti registracijos formą lietuviškomis raidėmis, nes pagal Jūsų pateiktus duomenis yra išrašomi dalyvavimo kursuose pažymėjimai.
4. Prašome atidžiai įrašyti mokėtojo duomenis, nes remiantis jais bus išrašomos sąskaitos faktūros.
5. Dalyvių, užsiregistravusių, bet dėl pasikeitusių aplinkybių negalinčių atvykti ir išklausyti kursų, prašome el.paštu akvabiuras@gmail.com informuoti apie šias aplinkybes ne vėliau kaip likus 24 val. iki kursų pradžios. Tokiu atveju dalyvio sumokėtas klausytojo mokestis bus perkeliamas į sekančius kursus, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti. Dalyviams, kurie apie savo nedalyvavimą praneš el.paštu akvabiuras@gmail.com likus mažiau nei 24 val. iki kursų pradžios, sekančiuose kursuose, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti, bus suteikiama 50 % nuolaida. Dalyviams neatvykusiems ir nepranešusiems apie savo nedalyvavimo priežastį iki kursų pradžios – klausytojo mokestis kompensuojamas nebus.
6. Dalyviams, išklausiusiems dalį kursų, bus išduodami pažymėjimai su perpus mažesniu valandų skaičiumi.

REGISTRACIJA VYKSTA.