Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo pavyzdžiai: Lietuvos atvejai

2023 m. gruodžio 5 d., antradienį, 11.00 val. Architektūros kokybės vystymo asociacija rengia architektų kvalifikacijos tobulimo mokymus – kviečia į geografės, dr. Giedrės Godienės paskaitą „Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo pavyzdžiai: Lietuvos atvejai“.

Europos kraštovaizdžio konvencija buvo ratifikuota daugiau nei prieš 20 metų – 20o2 metais (Lietuvoje įsigaliojo 2004 m.). Pasak G. Godienės, ja remiantis organizuojami konkursai, kuriuose pareiškėjams, be įgyvendinamų darnaus vystymosi principų, sukuriant ekonomiškai, ekologiškai ir socialiai darnius, tvarius ir gyvybingus įvairaus dydžio teritorinius kompleksus, keliamos ir tokios sąlygos: buvimas pavyzdžiu nacionaliniu mastu, visuomenės įtraukimas ir švietimas, supratingumo apie kraštovaizdį didinimas. Paskaitoje bus aptariami ne tik Europos kraštovaizdžio konvencijos keliami tikslai ir numatytos priemonės jiems pasiekti, bet ir gilinamasi į Lietuvos kraštovaizdžio architektūros pavyzdžius.

Paskaitoje laukiami atestuoti ir neatestuoti architektai.

DATA: 2023 m. gruodžio 5 d., antradienį, 11.00 val. (registracija nuo 10.30 val.).
TRUKMĖ: 2 ak. val.
VIETA: paskaita vyks nuotoliniu būdu ZOOM konferencinėje platformoje (užsiregistravę ir sumokėję, nuorodą-pakvietimą gaus el. paštu).
Renginys mokamasRegistruotis čia.

Kilus klausimams, rašykite el. p. akvabiuras@gmail.com

Programa:
10.30-11.00 Registracija ZOOM platformoje (video įrašomas);
11.00-12.30 „Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo pavyzdžiai: Lietuvos atvejai“ (lekt. dr. Giedrė Godienė);
12.30-12.45 klausimai/ atsakymai;
12.45-13.00 norintys pažymėjimo dalyviai, kurie neužsiregistravo su vaizdu ir garsu, atsako į kelis klausimus išklausytų paskaitų temomis.

***

Mokestis už architektų kvalifikacijos tobulinimo kursų pažymėjimo parengimą – 40 Eur (PVM netaikomas).
Užpildžius registracijos formą, mokestį vėliausiai iki 2023 m. gruodžio mėn. 1 d. imtinai reikia pervesti į Architektūros kokybės vystymo asociacijos (kodas 304104654) sąskaitą:
LT367044060008055397, bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440 nurodant:
— „už 2023-12-05 AKVA kursus“;
— dalyvio vardą ir pavardę (vardus ir pavardes, jei mokama už kelis dalyvius).

PASTABOS:
1. Nuotolinius kursus išklausę (o neprisiregistravę su vaizdu ir garsu – ir atsakę į klausimus apie paskaitų turinį) architektai gaus 2 ak. valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų išklausymą patvirtinančius pažymėjimus. Paskaitos skirtos  statybos techninės veiklos pagrindinių sričių ir teritorijų planavimo sričių vadovams.
Programa ir jos priedas Nr. 6 suderinti su Aplinkos ministerija ir Lietuvos architektų rūmais. DĖMESIO: būtina turėti kompiuterį ir internetinį ryšį.
2. Kursuose dalyvauti galima tik užsiregistravus iš anksto. Kursų dieną registracija negalima.
3. Prašome pildyti registracijos formą lietuviškomis raidėmis, nes pagal Jūsų pateiktus duomenis yra išrašomi dalyvavimo kursuose pažymėjimai.
4. Prašome atidžiai įrašyti mokėtojo duomenis, nes remiantis jais bus išrašomos sąskaitos faktūros.
5. Dalyvių, užsiregistravusių, bet dėl pasikeitusių aplinkybių negalinčių atvykti ir išklausyti kursų, prašome el. paštu akvabiuras@gmail.com informuoti apie šias aplinkybes ne vėliau kaip likus 24 val. iki kursų pradžios. Tokiu atveju dalyvio sumokėtas klausytojo mokestis bus perkeliamas į sekančius kursus, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti. Dalyviams, kurie apie savo nedalyvavimą praneš el. paštu akvabiuras@gmail.com likus mažiau nei 24 val. iki kursų pradžios, sekančiuose kursuose, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti, bus suteikiama 50 % nuolaida. Dalyviams neatvykusiems ir nepranešusiems apie savo nedalyvavimo priežastį iki kursų pradžios – klausytojo mokestis kompensuojamas nebus.
6. Dalyviams, išklausiusiems dalį kursų, bus išduodami pažymėjimai su perpus mažesniu valandų skaičiumi.

REGISTRUOTIS ČIA.