Nuotolinių paskaitų ciklo „Ateities architektūros kontekstai“ IV dalis

Šį pavasarį vyksta 6 paskaitų ciklas „Ateities architektūros kontekstai“, skirtas architektūros profesionalams ir visiems ja besidomintiems, supažindinantis su esama situacija ir skatinantis žvelgti į ateities architektūrą per klimato kaitos krizės keliamų iššūkių prizmę – kaip į paskatą reaguoti į pokyčius ir ieškoti naujų sprendimų. Ciklą organizuoja Architektūros kokybės vystymo asociacija, jį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, partneris – žurnalas „Statyba ir architektūra“/ sa.lt. Daugiau apie ciklą skaitykite čia.

Ketvirtoji ciklo paskaita vyks 2022 m. gegužės 19 d., ketvirtadienį, 11.00 val.  

Joje kalbėsimės apie architektų-išradėjų darbus. Architektų duetas Claudia Pasquero ir Marco Poletto skaitys paskaitą anglų k. “Photosynthetica for the Future“ („Fotosintetika ateičiai“). Nuo 2005 m., kai įsteigė savo biurą ecoLogicStudio, jie kuria architektūrą apjungdami su biotechnologijomis – ieško naujų kelių, kaip sukurti prieglobstį žmonėms, bet sykiu apsaugoti gamtą nuo naikinančio žmonių veiklos poveikio. 2018 m. jie kartu su mokslo įstaigomis (the Urban Morphogenesis Lab prie UCL London, ir the Synthetic Landscapes Lab prie Innsbrucko universiteto) sukūrė platformą novatoriškam jų produktui – „PhotoSynthetica™“. „PhotoSynthetica“ yra fotosintetinė pastatų fasadinė sistema, kuri naudoja saulės energiją, kad pašalintų iš atmosferos CO2 ir teršalus bei pagamintų vertingą maisto išteklių dumblių pavidalu.
Iš ko jis sudarytas, kaip jis veikia ir kaip bei kur jis naudojamas – apie visa tai ir pasakos C. Pasquero ir M. Poletto.

Paskaitose laukiami visi: tiek architektai profesionalai, tiek kraštovaizdžio ar paveldo specialistai, sociologai, politikai, žmonės, neabejingi savo aplinkai, ateičiai.

DATA: visi besidomintys kviečiami paskaitas žiūrėti nuotoliniu būdu 2022 m. gegužės 19 d., ketvirtadienį, 11.00 val.  (registracija nuo 10.30 val.).

TRUKMĖ: 2 ak. val.

VIETA: paskaita vyks nuotoliniu būdu ZOOM konferencinėje platformoje (užsiregistravusieji pakvietimą gaus el. paštu).
Vėliau paskaitą bus galima peržiūrėti youtube kanale.

Renginys nemokamas. Registruotis čia.

Programa:
10.30-11.00 Registracija ZOOM platformoje;
11.00-12.30 „Photosynthetica for the Future“ („Fotosintetika ateičiai“) (lekt. architektai išradėjai Claudia Pasquero ir Marco Poletto);
12.30-12.45  klausimai/ atsakymai;

Organizatorius: Architektūros kokybės vystymo asociacija.
Partneris: žurnalas „Statyba ir architektūra“/ sa.lt.
Ciklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Justės Pečiulytės dizainas

***
The cycle of 6 lectures “Architectural Contexts for the Future” is taking place this spring. Iit is  dedicated for architecture professionals and anyone interested in the current situation and looking at the architecture of the future through the challenges of the climate change crisis as an incentive to respond to change and find new solutions. The cycle is organized by the Association for the Development of Architectural Quality, it is funded by the Lithuanian Council for Culture, and the partner is the magazine Statyba ir architektūra / sa.lt.

In the fourth lecture we will present the work of inventive architects. The duo of architects Claudia Pasquero and Marco Poletto will give a lecture in English entitled Photosynthetica for the Future. Since setting up their ecoLogicStudio office in 2005, they have been creating architecture in combination with biotechnology, looking for new ways to provide shelter for people while protecting nature from the destructive effects of human activity. In 2018 together with the research institutes (the Urban Morphogenesis Lab at UCL London, and the Synthetic Landscapes Lab at the University of Innsbruck), they have developed a platform for their innovative product, PhotoSynthetica™. PhotoSynthetica™ is a photosynthetic building facade system that uses solar energy to remove CO2 and pollutants from the atmosphere and produce valuable food resources in the form of algae. Claudia Pasquero and Marco Poletto will tell what it is made of, how it works and how and where it is used.

Everyone is welcome to the lecture: professional architects and landscape or heritage specialists, sociologists, politicians, people who are not indifferent to their environment, the future.

DATE: All interested are invited to watch the lecture remotely on Wednesday, May 19, at 11 AM (Helsinki time zone) (registration starts at 10.30 AM).

LOCATION: The lecture will take place remotely on the ZOOM conference platform (registrants will receive an invitation by email).
The event is free. Registration is required.

Later, the lecture will be available on the youtube channel.

Program:
10.30-11.00 Registration on the ZOOM platform;
11.00-12.30 “Photosynthetica for the Future” (Lecture in English) (lect. Architects Claudia Pasquero and Marco Poletto);
12.30-12.45 Q&A session.

Organizer: the Association for the Development of Architectural Quality.
Partner: magazine Statyba ir architektūra / sa.lt.
The cycle is funded by the Lithuanian Council for Culture.
Design by Justė Pečiulytė.

***

Ciklo „Ateities architektūros kontekstai“ paskaitų įrašai:

– „Miestų gamtinis karkasas: pasaulinės tendencijos ir Lietuvos bendrasis planas“ (lekt.  R. Skorupskas)
– „Klimato kaita ir miestai(lekt. J. Kilpys)
– „Gyvybingas miestas“ (Livable City)  (lekt. G. Puzinauskienė)

AKVA 2021 m. rudenį organizuoto paskaitų ciklo „Materija kaip kūrybinis instrumentas architektūroje“ įrašai: 

– „Architektūrinės detalės ir medžiagos“ (A. Ambrasas)
–  How to choose materials for the benefit of architecture? („Kaip parinkti medžiagas architektūros labui?“) (S. Rintala)
– „Istorinės aplinkos ir materijos padiktuota“
(G. Prikockis) 
„Medis šiuolaikinės architektūros formų paieškoje“
(lekt. A. Gabrėnas)
 „Lietuvos betono architektūra: kultūrinė vertė ir atnaujinimo iššūkiai“  (A. Černauskienė)

AKVA 2021 m. pavasarį organizuoto filmuojamų paskaitų ciklo „Kaip žmogus suvokia architektūrinę aplinką?“ įrašai: 
„Kokius pranešimus mums siunčia pastatai ir ar mokame juos skaityti?“ (V. Petrušonis)
– „Emotional Cartography“ (Ch. Nold) 
– „Architektūrinė aplinka ir emocinis atsakas“ (G. Characiejienė) https://www.youtube.com/watch?v=4a6fjIZZAzw
– „Apie architektūros ir individo erdvinę percepciją“ (K. Jašinskaitė)
– „M. Merleau-Ponty fenomenologija: įkūnytasis aplinkos suvokimas“ (D. Jonkus)
– „Atmosferinio dizaino gestai“ (J. Pečiulytė)

AKVA 2020 m. rudenį organizuoto filmuojamų paskaitų ciklo „Utopija ir eksperimentas architektūroje“ įrašai: 
– K. Saboliaus „Apie erdvę ir vaizduotę“,
– R. Kučinsko „Architektūrinė utopija vakar ir šiandien“ ir D. Čiupailaitės „Architektūra kaip konkrečioji utopija – Henri Lefebvre idėjos architektams“,
– T. Grunskio „Kūrybinis eksperimentas architektūroje. Teorija ir praktika“,
– M. Kuč’o „Experimenting with public urban furniture“.

AKVA 2020 m. organizuoto filmuojamų paskaitų ciklo „Miesto formavimas ir visuomenė“ įrašai:
– vasario 18 d. čia,
– gegužės 19 d. čia,
– 
birželio 16 d. čia,
 birželio 30 d. čia.

***

Norintiems gauti architekto kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą, išrašymo mokestis – 15 Eur (PVM netaikomas).
Užpildžius registracijos formą, mokestį vėliausiai iki 2022 m. geugžės mėn. 17 d. imtinai reikia pervesti į Architektūros kokybės vystymo asociacijos (kodas 304104654) sąskaitą:
LT367044060008055397, bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440 nurodant:
— „už 2022-05-19 AKVA kursus“;
— dalyvio vardą ir pavardę (vardus ir pavardes, jei mokama už kelis dalyvius).

PASTABOS:
1. Nuotolinius kursus išklausę ir į klausimus apie paskaitų turinį atsakę architektai gaus 2 ak. valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų išklausymą patvirtinančius pažymėjimus. Paskaita skirta  statybos techninės veiklos pagrindinių sričių bei teritorijų planavimo sričių vadovams.
Programa ir jos priedas Nr. 4 suderinti su Aplinkos ministerija ir Lietuvos architektų rūmais. DĖMESIO: būtina turėti kompiuterį ir internetinį ryšį.
2. Kursuose dalyvauti galima tik užsiregistravus iš anksto. Kursų dieną registracija negalima.
3. Prašome pildyti registracijos formą lietuviškomis raidėmis, nes pagal Jūsų pateiktus duomenis yra išrašomi dalyvavimo kursuose pažymėjimai.
4. Prašome atidžiai įrašyti mokėtojo duomenis, nes remiantis jais bus išrašomos sąskaitos faktūros.
5. Dalyvių, užsiregistravusių, bet dėl pasikeitusių aplinkybių negalinčių atvykti ir išklausyti kursų, prašome el. paštu akvabiuras@gmail.com informuoti apie šias aplinkybes ne vėliau kaip likus 24 val. iki kursų pradžios. Tokiu atveju dalyvio sumokėtas klausytojo mokestis bus perkeliamas į sekančius kursus, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti. Dalyviams, kurie apie savo nedalyvavimą praneš el. paštu akvabiuras@gmail.com likus mažiau nei 24 val. iki kursų pradžios, sekančiuose kursuose, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti, bus suteikiama 50 % nuolaida. Dalyviams neatvykusiems ir nepranešusiems apie savo nedalyvavimo priežastį iki kursų pradžios – klausytojo mokestis kompensuojamas nebus.
6. Dalyviams, išklausiusiems dalį kursų, bus išduodami pažymėjimai su perpus mažesniu valandų skaičiumi.

REGISTRUOTIS ČIA.