Apie AKVA

AKVA tikslas - žmogaus kuriamos aplinkos kokybės gerinimas.

AKVA tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į architektūros kokybės svarbą ir ieškoti būdų, kurie padėtų kurti ir statyti tik geros architektūros statinius. Siekiant šio tikslo, AKVA veiklos sritys yra:

  • aplinkos kokybės poreikio žadinimas visuomenėje,
  • specialistų ir visuomenės kompetencijų ugdymas,
  • aplinkos kokybės tyrimas, analizė, ekspertinė veikla;
  • tarpininkavimas tarp aplinkos formavimo proceso dalyvių: visuomenės, verslo, specialistų, valstybės ir savivaldos institucijų bei kitų fizinių ir juridinių asmenų;
  • veiklos, susijusios su aplinkos kokybės gerinimu, organizavimas: kūrybinių dirbtuvių, seminarų, konferencijų ir t. t., ir pan.

Mums rūpi pažinti ir puoselėti Lietuvos architektūros istoriją, jos palikimą, bei talkinti kuriant kuo kokybiškesnę šių dienų urbanistinę aplinką, kad visa tai būtų verta ateities kartų.