Architektūros laboratorijos „Meninės bibliotekos transformacijos“: Molėtų bibliotekos erdvės ir lankytojų praktikų tyrimas

Architektūros kokybės vystymo asociacija 2020 m. kartu su partneriais: Molėtų viešąja biblioteka ir Vilniaus dailės akademija, finansuojant Lietuvos kultūros tarybai, sėkmingai įgyvendino projektą Architektūros laboratorija „Meninės bibliotekos transformacijos“.

Projekto tikslas: nagrinėjant Molėtų viešosios bibliotekos naudotojų veiklas bibliotekoje ir bibliotekos erdvės patyrimą, sukurti iki 4 eksperimentinių architektūrinių instaliacijų, transformuojančių jos erdvę, pasiūlančių naudotojams naujus sąveikos ir erdvinės patirties būdus, bei ištirti jų poveikį – siekiama sukurti novatoriškus bibliotekų erdvių naudojimo įrankius.

Po kuratorių apsilankymo ir pradinio susipažinimo su vieta tikslas buvo pakoreguotas: identifikuoti labiausiai transformacijų reikalaujančias vietas ir iššūkius Molėtų viešojoje bibliotekoje, kūrybinių dirbtuvių metu generuoti idėjas kaip transformuoti bibliotekos aplinką, siekiant pagerinti bibliotekos naudotojų patirtis, išplėsti lankytojų ratą, juos sulaikyti bibliotekoje, paversti biblioteką atvira, kviečiančia, demokratiška erdve.

Ataskaitoje pateikiama:

1. Kintančio bibliotekų vaidmens samprata ir jos sąsaja su bibliotekų architektūra ir erdvėmis;
2. Molėtų bibliotekos darbuotojų skiriami bibliotekos vaidmenys ir tikslai;
3. Molėtų bibliotekos lankytojų bibliotekos sampratos, bibliotekos vaidmenys lankytojų
kasdienybėje;
4. Bibliotekos erdvės tyrimas, trūkumų, poreikių identifikavimas;
5. Molėtų bibliotekos lankytojų veiklos bibliotekoje ir neišpildyti poreikiai;
6. Bibliotekos erdvės sąsajos su institucijos vaidmenimis;
7. Architektų komandoms pateikti pasiūlymai;
8. Architektų komandų įgyvendintų bibliotekos erdvių transformacijų naudotojų patyrimo
analizė.

Apibendrinimas

Molėtų viešosios bibliotekos tyrimas padėjo atskleisti, kokius bibliotekos vaidmenis mato lankytojai ir darbuotojai, ir kaip erdvė padeda juos palaikyti, įgyvendinti, arba kaip tik jų nestiprina. Išryškino lankytojų veiklas bibliotekoje, susietas su išskirtais šios institucijos vaidmenimis lankytojų gyvenime bei tai, kaip lankytojai jas įgyvendina apribotomis sąlygomis,
nesant tinkamų erdvių. Įgyvendintos transformacijos pasiūlė keletą trūkstamų scenarijų, kurie prisideda prie bibliotekos veiklos galimybių išplėtimo, ir kartu paskatino atidžiau pažvelgti į erdves tiek lankytojus, tiek bibliotekos personalą. Architektų komandų pateikti išsamūs pasiūlymai galės būti pasitelkiami bibliotekos erdvės transformavimui ir (galbūt) sudarys prielaidas tolesniam erdvės tobulinimui, o taip pat dėmesingesniam žvilgsniui į lankytojų poreikius bibliotekoje.

Su Architektūros laboratorijos „Meninės bibliotekos transformacijos“: Molėtų bibliotekos erdvės ir lankytojų praktikų tyrimo ataskaita galima susipažinti čia.