Architektūros laboratorija „Meninės bibliotekos transformacijos“

Dienoraštis

2020-01-19

Biblioteka yra kūrybingumo, vaizduotės erdvė, kartu ir konkreti architektūrinė erdvė, siūlanti specifines studijavimo, bendravimo, patyrimo, kūrybos prielaidas. Architektūros kokybės vystymo asociacija kartu su Molėtų viešąja biblioteka, finansuojant Lietuvos kultūros tarybai, inicijuoja projektą Architektūros laboratorija „Meninės bibliotekos transformacijos“, kurios tikslas  –  pirmą kartą Lietuvoje  –  su eksperimentinių architektūrinių instaliacijų pagalba kurti naujas patirtis bibliotekos erdvėje.

Biblioteka – ypač savivaldybių bibliotekos – yra kultūros židinys, kuriame prieinamas sukauptų žinių archyvas, o kartu ji veikia kaip bendruomenės erdvė. Čia turėtų būti derinamos tradicinės individualaus darbo zonos su vis labiau bendradarbiavimą, bendravimą skatinančiomis erdvėmis. Esama skirtingų mokymosi stilių, o jie reikalauja ir skirtingas patirtis provokuojančios erdvės patirties. Skiriami 7 mokymosi stiliai: vizualinis/erdvinis, akustinis, verbalinis, fizinis/kinestetinis, loginis, socialinis, intra-asmeninis, keliantys specifinės erdvės poreikį: kinestetiniam – galimybės judėti, akustiniam – palankių garsinių erdvės savybių, socialiniam – bendravimą įgalinančios erdvės, intra-asmeniniam – užtikrinančios individualumą ir t. t. Be juslių aktyvavimo, mokymosi būdai siejasi ir su padėtimi erdvėje: mokomasi sėdint, stovint, gulint. Skirtingos architektūrinės struktūros, susiedamos ir atskirdamos lankytojus, veikdamos jų fizinę padėtį, kuria sensoriškai skirtingas patirtis, pasiūlo įvairius būdus studijuoti, skaityti, kalbėtis, tylėti, kurti. Savo ruožtu, kaip erdvė koreliuoja su vaizduote, galima išgirsti ir Lietuvos filosofo, VU Filosofijos fak. prof. Kristupo Saboliaus paskaitoje „Apie erdvę ir vaizduotę“ iš paskaitų ciklo „Utopija ir eksperimentas architektūroje-1“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, partneris: žurnalas „Statyba ir architektūra“/ sa.lt.

Architektūros laboratorijos „Meninės bibliotekos transformacijos“  (ARCHLAB) idėja – nagrinėti esamas bibliotekos naudotojų erdvines patirtis ir kurti jas transformuojančias, naujus patyrimo būdus pasiūlančias ir kartu naudotojų poreikius išpildančias architektūrines instaliacijas. Projektu siekiama jo dalyviams kartu su bibliotekos lankytojais sukurti galimybę plėtoti vaizduotę ir kūrybingumą, per aplinką pakeisti leidžiančių ir naujas sensorines patirtis suteikiančių erdvių kūrimą ir naudojimą. Šia patirtimi bus pasidalinta ir su kitų bibliotekų atstovais.

ARCHLAB kuruos architektas, VDA Interjero dizaino katedros doc., katedros vedėjas Rokas Kilčiauskas ir miesto sociologė, soc. m. dr. Dalia Čiupailaitė-Višnevska.

2020-07-02

ARCHLAB organizatoriai apsilanko Molėtų viešojoje bibliotekoje. Darbotvarkėje: nuodugni pažintis su pastatu, pokalbiai su darbuotojais. Aptariamos kylančios problemos, lūkesčiai. Tariamasi dėl tyrimo ir kūrybinės dalies sąlygų, techninio išpildymo.

2020-07-10 / 2020-09-27

Vyksta pirmoji tyrimo dalis – soc. m. dr., sociologė Dalia Čiupailaitė-Višnevska gilinasi į esamas Molėtų viešosios biblitoekos praktikas, ima interviu iš darbuotojų ir lankytojų. Stebi ir fiksuoja jų buvimą bibliotekoje, savo patirtį. Analizuoja sukauptą informaciją, išgrynina aktualias probemas, generuoja pasiūlymus kūrybinės dalies – pačių menininų artefaktų kūrimo – užduotims.

2020-10-08 / 2020-10-10

Spalio 8-10 d. – keturios kūrėjų grupės renkasi Molėtų bibliotekoje, kur startuoja kūrybinė ARCHLAB dalis.
Norintieji pasidalinti savo įžvalgomis, poreikiais yra laukiami spalio 8 d. popietę, 14.00 val., Molėtų viešojoje bibliotekoje (Inturkės g. 4, Molėtai). Sukurti darbai bus pristatomi spalio 10 d. 14.30 val. Tik ateikite būdami sveiki ir iš anksto pasirūpinę apsaugos priemonėmis.

2020-10-08

ArchLAB kūrybinė dalis prasideda nuo susipažinimo su vieta. Prieš tai dalyviai – keturios kūrybinės grupės, kurių kiekvieną sudaro vadovas – jau praktikos išbandytas menininkas – ir du Vilniaus dailės akademijos studentai: Austė Kuliešiūtė- Šemetė, Miglė Mainytė, Karolina Jašinskaitė, Rokas Kilčiauskas (vadovai) ir Dortėja Žiugždaitė, Algimantas Urbonas, Emilija Minikavičiūtė, Ada Gervatauskaitė, Evelina Ąžuolytė, Rokas Vainiūnas, Kseniya Liadnik, Viltė Adomavičiūtė. Jau spėję susipažinti su D. Čiupailaitės-Višnevskos esamos situacijos tyrimo išvadomis, jie nori savo akimis ir visu kūnu pajusti, ką tai reiškia – „būti“ Molėtų viešojoje bibliotekoje. Neseniai rekonstruotoje ir šiltoje. Kai darbuotojos prisimena ankstesnį it rėtis vėjų košiamą šaltą pastatą („žiemą būdavo dienų, kai patalpose temperatūra nepakildavo aukščiau 6 laipsnių C“), regis, jauti kaip joms pašiurpsta oda. Ir supranti, kad bet kokiu atveju, dabar joms geriau. Šilčiau ir skaitytojams, kurie užsuka kad ir ryte – susipažinti su spaudos naujienomis ar padirbėti / pažaisti su kompiuteriais, pažiūrėti filmą, paskaityti ar paprasčiausiai pasiimti knygą.

2020-10-15

Prie ARCHLAB kolektyvo prisijungia dizainerė Kotryna Šeibokaitė-Šapranauskienė, kurios užduotis – sukurti vizualinio informacijos patiekimo koncepciją, pradedant iškabomis, nuorodomis, baigiant vizualiniais spalviniais ir pan. akcentais.