Nuotolinių paskaitų ciklo „Subalansuotas miestų tankinimas“ III dalis

[English – read below] 2024 m. pavasarį visų laukia nuotolinių paskaitų ciklas „Subalansuotas miestų tankinimas”, kviečiantis aptarti įvairius šio proceso aspektus.

Miestų tankinimas vienas populiariausių tvarios miestų plėtros strategijų. JT agentūra Habitat akcentuoja, kad siekiant įgyvendinti JT darnaus vystymosi tikslus, gyventojų tankumas turi būti didesnis nei 150 gyv./ha.
Regis, miestų tankinimas lyg ir neišvengiamas dalykas, tačiau jo poveikis – daugiavektorinis, tad norint, kad Lietuvos miestai būtų gyvybingi, atsparūs pokyčiams, svarbu atsižvelgti į skirtingas tankinimo proceso poveikio sferas – išlaikyti jų pusiausvyrą. Tam reikia žinių.

Ciklą, kurio partneris yra portalas „Statyba ir architektūra“ / sa.lt ir kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir UAB „ACO Nordic“, sudaro 6 paskaitos. Jas skaitys įvairių sričių ekspertai iš Lietuvos ir užsienio.  Laukiami profesionalai ir visi, kam rūpi architektūra ir miestokūra.

Trečioji ciklo paskaita vyks 2024 m. kovo 21 d. 

Nuo platesnio horizonto, šioje paskaitoje žvilgsnį koncentruosime į tankinimo… estetiką. Lektorius architektas-urbanistas, dr. Eduardas Kögelis dalyvių žvilgsnį kreipia į Azijos šalis – ten, kur gyventojų tankumas miestuose seniai kelia problemas, o sykiu – skatina ieškoti sprendimų, kurių kai kurie jau rasti. Paskaitoje „The Aesthetics of Density“ („Tankinimo estetika“)(paskaita anglų k.) E. Kögelis pasidalins patirtimi, sukaupta ilgus metus lektoriui bendradarbiavus su Azijos šalimis, kai jis dirbo redaktoriumi ir tebedirba projektų vadovu internetinės platformos “World-architects” padalinyje “Chinese-architects” Ciuriche.

Anot jo, pastaraisiais dešimtmečiais Azijoje pastebimas spartus gyventojų kėlimasis iš kaimo vietovių į miestus. Dėl to atsirado naujos miestų struktūros tiek valstybiniame, tiek privačiame sektoriuose, kurios neretai viena kitą papildo. Būtina sąlyga miestų plėtrai visada yra galimybė naudotis žeme. Kinijos Liaudies Respublikoje komercializavus valstybinę žemės politiką, atsirado naujos pamatinės sąlygos, pagrįstos tankumu ir persiklojimu. Taip susiformavo nauji miesto modeliai, įkvėpti kitų Azijos didmiesčių Ar iš šių pokyčių galima ko nors pasimokyti Europai ir kaip šie modeliai turėtų atrodyti Europoje? Apie visa tai bei kokias strategijas pasitelkia ten kuriantys architektai, kad pavyktų sukurti humanišką architektūrą, ir bus pasakojama paskaitoje.

Paskaitoje laukiami visi: tiek architektai profesionalai, tiek kraštovaizdžio ar paveldo specialistai, sociologai, politikai, žmonės, neabejingi savo aplinkai, ateičiai.

DATA: visi besidomintys kviečiami paskaitas žiūrėti nuotoliniu būdu 2024 m. kovo 21 d., ketvirtadienį, 11.00 val. (registracija nuo 10.30 val.). 

TRUKMĖ: 2 ak. val.

VIETA: paskaita vyks nuotoliniu būdu ZOOM konferencinėje platformoje (užsiregistravusieji pakvietimą gaus el. paštu).
Dėmesio, ši paskaita nebus įrašinėjama.

Renginys nemokamas. Registruotis čia.

Programa:
10.30-11.00 Registracija ZOOM platformoje
11.00-12.30 „The Aesthetics of Density“ („Tankinimo estetika“)(paskaita anglų k.) (lekt. architektas-urbanistas, dr. Eduardas Kögelis; moderuoja Donatas Baltrušaitis)
12.30-12.45  klausimai/ atsakymai
12.45-13.00 norintys pažymėjimo dalyviai, kurie neužsiregistravo su vaizdu ir garsu, atsako į kelis klausimus išklausytos paskaitos tema

Organizatorius: Architektūros kokybės vystymo asociacija
Partneris: portalas sa.lt („Statyba ir architektūra“)
Ciklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, ACO Nordic

Dizainerė Paulina Kazlauskienė | Third Sister

APIE LEKTORIŲ

Dr. Eduardas Kögelis 1988-1995 m. studijavo architektūros, urbanistikos ir kraštovaizdžio planavimo fakultete Vokietijos Kaselio universitete. 1993 m. jis baigė studijas urbanistikos srityje, o 1995 m. įgijo antrąjį urbanisto diplomą. Nuo 1995 iki 1999 metų jis dirbo savarankiškai. 1999-2011 m. jis buvo stadtkultur international e.v. valdybos narys Berlyne. Eidamas šias pareigas, Kögelis prižiūrėjo daugybę profesionalams organizuotų kelionių ir mainų programų, kuruojamų Kinijos architektūros draugijos ir Heinricho Böllo fondo.
1999-2004 m. Eduardas Kögelis buvo mokslinių tyrimų asistentas Darmštato Technologijų universitete. 2007 m. jis sėkmingai apgynė savo disertaciją Bauhauzo universitete Veimare. Ir dabar jis skaito paskaitas Darmštato Technologijų universitete, Berlyno technologijų institute ir Bauhauzo universitete Veimare.
Nuo 2006 m. Eduardas Kögelis dirba internetinėje platformoje “Chinese-architects”, veikiančioje kaip “world-architects” padalinys Ciuriche. Čia jis užėmė įvairias pareigas: buvo ir vadovas, ir redaktorius, o dabar veikia kaip projektų vadovas.
Be straipsnių tokiuose žurnaluose kaip “Bauwelt”, “archithese”, “Archis”, “Garten+Landschaft” ir “Topos”, jis buvo kviestinis redaktorius specialiuose “Arch+”, “Bauwelt” ir “world architecture” numeriuose. Berlyno Aedes galerijai E. Kögelis vadovavo svarbioms parodoms, tokioms kaip “TU Mu – Jaunų Kinijos architektų architektūra” (2001), “Ningbo – Kinijos miesto metamorfozė” (2003), “Urban Acupuncture – ASIR Architektai, Štutgarto/Vankūverio” (2006) ir “Ai Weiwei – Fake Design in the Village” (2007) bei kitoms.

///

EN

In spring 2024, a series of online lectures on “Sustainable Urban Densification” will invite everyone to discuss various aspects of this process.

Urban densification is one of the most popular strategies for sustainable urban development. One of the dominant strategies proposed for sustainable urban development is densification. UN Habitat prescribes a density of over 150 inh/ha to realize the UN Sustainable Development Goals.
Urban densification seems to be inevitable, but its impact is multi-sectoral, so in order to make Lithuanian cities viable and resilient to change, it is important to take into account the different spheres of impact of the densification process and to maintain a balance between them. This requires knowledge.

The series, partnered by the portal “Statyba ir architektūra” / sa.lt and funded by the Lithuanian Council for Culture and ACO Nordic, consists of 6 lectures. The lectures will be given by experts in various fields from Lithuania and abroad. Professionals and anyone interested in architecture and urban design are welcome.

We have started the series from a broader horizon, in this lecture we will focus on aesthetics of densification. The lecturer, urban architect dr. Eduard Kögel in his lecture „The Aesthetics of Density“, turns the participants’ gaze to Asia. In recent decades, Asia has seen a rapid shift of population from rural hinterlands to urban agglomerations. This has given rise to new urban structures in both the formal and informal sectors, which are often mutually supportive. A prerequisite is always access to land. In the People’s Republic of China, the commercialization of state land policy created new framework conditions based on density and overlay. Here, new urban role models have emerged that are inspired by other Asian metropolises. Is there anything to be learned from these developments for Europe, and what should models look like here?

DATE: All interested are invited to watch the lecture remotely on Thursday, March 21, at 11 AM (Helsinki time zone) (registration starts at 10.30 AM).

LOCATION: The lecture will take place remotely on the ZOOM conference platform (registrants will receive an invitation by email).
The event is free. Registration is required.

Later, the lecture will be available on the youtube channel.

Program:
10.30-11.00 Registration on the ZOOM platform
11.00-12.30 „The Aesthetics of Density“ (Lecture in English) (lect. dr. Eduard Kögel,moderator Donatas Baltrušaitis)
12.30-12.45 Q&A session

Organizer: Association for the Architectural Quality Development
Partner: portal sa.lt (Coonstruction and Architecture)
The cycle is funded by the Lithuanian Council for Culture, ACO Nordic

Design by Paulina Kazlauskienė | Third Sister

ON LECTURER

Dr. Eduard Kögel studied at the faculty of Architecture, Urban and Landscape Planning at the University of Kassel in Germany. From 1999 to 2004 he taught as Assistant Professor at the Technical University in Darmstadt in the department of Non-European Architecture and Urban Development. 2007 he received his doctoral degree from the Bauhaus-University in Weimar.
Eduard Kögel works on the history of architecture and urban planning in Asia. He currently lectures at Berlin Institute of Technology and Bauhaus-University Weimar.
Eduard Kögel works as Research Advisor and Programme Curator for Aedes Network Campus Berlin (www.ancb.de) and as project manager for www.chinese-architects.com.
He is currently organizing exhibitions and exchange on Mid-Century Modernism in South East Asia (www.seam-encounters.net).
For further info see www.eduardkoegel.de

***

2024 m. ciklo „Subalansuotas miestų tankinimas” paskaitų įrašai:
– On urban densification effects and planning motivations („Apie urbanistinį tankinimo poveikį ir planavimo motyvus“; paskaita anglų k.) (lekt. architektė-urbanistė, dr. M. Berghauser Pont)

2023 m. ciklo „Naujasis Existenzminimum: architektūros kokybės klausimai“ paskaitų įrašai:
– Architecture as a Platform for Sharing („Architektūra kaip dalinimosi platforma“) (lekt. architektas, miesto sociologas Carles Baiges Camprubí / LACOL Aruitectura Cooperativa)
– „The need for understanding the indoor environment and its occupants“ („Poreikis suprasti patalpų aplinką ir jos naudotojus“, paskaita anglų k.; lekt. prof. dr. Philomena Bluyssen)
– „Kas kuria gyvybę mieste? Gyvybingos urbanistinės struktūros parametrai“
(lekt. D. Baltrušaitis | BAULAND)
– „Maža erdvė – didelis projektas“
(lekt. G. Šarkauskienė ir A. Šarkauskas | ŠA Atelier).
– „Egzistencinis minimumas: Mažo gabarito buto istorija XX amžiuje“ (lekt. M. Drėmaitė)

2022 m. ciklo „Ateities architektūros kontekstai“ paskaitų įrašai:

– „Ko galime pasimokyti iš tradicinės architektūros?“(lekt. R. Bertašiūtė)
– „Kaip teritorijų planavimo ir statybos teisinis reguliavimas Lietuvoje atspindi klimato kaitą?“
(lekt. K. Matvejenkaitė)
– Photosynthetica for the Future („Fotosintetika ateičiai“)
(lekt. C. Pasquero ir M. Poletto)
– „Gyvybingas miestas“ (Livalbe City)
(lekt. G. Puzinauskienė)
– „Klimato kaita ir miestai“
(lekt. J. Kilpys) 
– „Miestų gamtinis karkasas: pasaulinės tendencijos ir Lietuvos bendrasis planas“
(lekt.  R. Skorupskas)

AKVA 2021 m. rudenį organizuoto paskaitų ciklo „Materija kaip kūrybinis instrumentas architektūroje“ įrašai: 

– „Architektūrinės detalės ir medžiagos“ (A. Ambrasas)
–  How to choose materials for the benefit of architecture? („Kaip parinkti medžiagas architektūros labui?“) (S. Rintala)
– „Istorinės aplinkos ir materijos padiktuota“
(G. Prikockis) 
„Medis šiuolaikinės architektūros formų paieškoje“
(lekt. A. Gabrėnas)
 „Lietuvos betono architektūra: kultūrinė vertė ir atnaujinimo iššūkiai“  (A. Černauskienė)

AKVA 2021 m. pavasarį organizuoto filmuojamų paskaitų ciklo „Kaip žmogus suvokia architektūrinę aplinką?“ įrašai: 
„Kokius pranešimus mums siunčia pastatai ir ar mokame juos skaityti?“ (V. Petrušonis)
– „Emotional Cartography“ (Ch. Nold) 
„Architektūrinė aplinka ir emocinis atsakas“ (G. Characiejienė)
– „Apie architektūros ir individo erdvinę percepciją“ (K. Jašinskaitė)
– „M. Merleau-Ponty fenomenologija: įkūnytasis aplinkos suvokimas“ (D. Jonkus)
– „Atmosferinio dizaino gestai“ (J. Pečiulytė)

AKVA 2020 m. rudenį organizuoto filmuojamų paskaitų ciklo „Utopija ir eksperimentas architektūroje“ įrašai: 
– K. Saboliaus „Apie erdvę ir vaizduotę“,
– R. Kučinsko „Architektūrinė utopija vakar ir šiandien“ ir D. Čiupailaitės „Architektūra kaip konkrečioji utopija – Henri Lefebvre idėjos architektams“,
– T. Grunskio „Kūrybinis eksperimentas architektūroje. Teorija ir praktika“,
– M. Kuč’o „Experimenting with public urban furniture“.

AKVA 2020 m. organizuoto filmuojamų paskaitų ciklo „Miesto formavimas ir visuomenė“ įrašai:
– vasario 18 d. čia,
– gegužės 19 d. čia,
– 
birželio 16 d. čia,
 birželio 30 d. čia.

***

Norintiems gauti architekto kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą, išrašymo mokestis – 18 Eur (PVM netaikomas).
Užpildžius registracijos formą, mokestį vėliausiai iki 2024 m. kovo mėn. 15 d. imtinai reikia pervesti į Architektūros kokybės vystymo asociacijos (kodas 304104654) sąskaitą:
LT367044060008055397, bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440 nurodant:
— „už 2024-03-21 AKVA kursus“;
— dalyvio vardą ir pavardę (vardus ir pavardes, jei mokama už kelis dalyvius).

PASTABOS:
1. Nuotolinius kursus išklausę ir į klausimus apie paskaitų turinį atsakę architektai gaus 2 ak. valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų išklausymą patvirtinančius pažymėjimus. Paskaita skirta  statybos techninės veiklos pagrindinių sričių ir teritorijų planavimo vadovams.
Programa ir jos priedas Nr. 7 suderinti su Aplinkos ministerija ir Lietuvos architektų rūmais. DĖMESIO: būtina turėti kompiuterį ir internetinį ryšį.
2. Kursuose dalyvauti galima tik užsiregistravus iš anksto. Kursų dieną registracija negalima.
3. Prašome pildyti registracijos formą lietuviškomis raidėmis, nes pagal Jūsų pateiktus duomenis yra išrašomi dalyvavimo kursuose pažymėjimai.
4. Prašome atidžiai įrašyti mokėtojo duomenis, nes remiantis jais bus išrašomos sąskaitos faktūros.
5. Dalyvių, užsiregistravusių, bet dėl pasikeitusių aplinkybių negalinčių atvykti ir išklausyti kursų, prašome el. paštu akvabiuras@gmail.com informuoti apie šias aplinkybes ne vėliau kaip likus 24 val. iki kursų pradžios. Tokiu atveju dalyvio sumokėtas klausytojo mokestis bus perkeliamas į sekančius kursus, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti. Dalyviams, kurie apie savo nedalyvavimą praneš el. paštu akvabiuras@gmail.com likus mažiau nei 24 val. iki kursų pradžios, sekančiuose kursuose, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti, bus suteikiama 50 % nuolaida. Dalyviams neatvykusiems ir nepranešusiems apie savo nedalyvavimo priežastį iki kursų pradžios – klausytojo mokestis kompensuojamas nebus.
6. Dalyviams, išklausiusiems dalį kursų, bus išduodami pažymėjimai su perpus mažesniu valandų skaičiumi.

REGISTRUOTIS ČIA.