Nuotolinių paskaitų ciklo „Materija kaip kūrybinis instrumentas architektūroje“ I dalis

Šį rudenį Architektūros kokybės vystymo asociacija kviečia savo klausytojus iš idėjų ir potyrių pasaulio grįžti prie fizinės aplinkos ir kartu su žymiais Lietuvos ir užsienio architektais pasidomėti, ar gali ir jei gali, tai kaip, materija tapti architektui it molis skulptoriui? Nuo 2021 m. rugsėjo pabaigos mūsų visų laukia 5 nuotolinių paskaitų ciklas „Materija kaip kūrybinis instrumentas architektūroje“. Šiomis paskaitomis norime paakinti architektus profesionalus ir jos mylėtojus įdėmiau pažvelgti į materiją, iš kurios ar per kurią gimsta architektūrinis objektas; atrasti įvairių medžiagų teikiamas galimybes, o architektūros mylėtojams – suprasti materiją kaip neatsiejamą architektūrinės idėjos dalį. Kelios paskaitos bus pašvęstos Lietuvos architektūroje gana svarbią vietą užimančioms medžiagoms: betonui ir medienai, bus gilinamasi į istorinių ir naujų medžiagų dermę, dalinamasi įžvalgomis, kaip su materijos pagalba sukurti kontekstualų pastatą. Mums visiems svarbu matyti, kad medžiaga – neatsiejama architektūrinės raiškos priemonė, todėl ekonominis (taupumo) kriterijus neturėtų tapti prioritetu. Priešingai, materija gali būti ir galingas įkvėpimo, eksperimentų šaltinis architektų kūryboje. Daugiau apie ciklą skaitykite čia.

Ciklą, kurio partneris yra žurnalas „Statyba ir architektūra“/ sa.lt ir kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, sudaro 5 paskaitos: „Lietuvos betono architektūra: kultūrinė vertė ir atnaujinimo iššūkiai“ (arch., hum m. dr. A. Černauskienė), „Architektūrinės detalės ir medžiagos“ (arch., VGTU prof. A. Ambrasas), „Istorinės aplinkos ir materijos padiktuota“ (arch. G. Prikockis), „How to choose materials for the benefit of architecture?“ (arch., prof. S. J. Rintala) ir „Medis šiuolaikinės architektūros formų paieškoje“ (arch., VGTU doc., hum. m. dr. A. Gabrėnas).

Pirmoji ciklo paskaita klausytojų lauks jau 2021 m. rugsėjo 29 d. 11.00 val.

Joje architektė, hum m. dr. Aušra Černauskienė gilinsis į betono naudojimą mūsų krašte: „Lietuvos betono architektūra: kultūrinė vertė ir atnaujinimo iššūkiai“. Pasak jos, betono architektūra nepalieka abejingų žmonių – vienus ji užburia savo formų monumentalumu ir neapdailinta estetika, o kitus atstumia dėl savo pilkumo, šaltumo ir asociacijos su sovietinio periodo nepritekliais. Tačiau betono architektūra su visais savo privalumais ir trūkumais yra svarbi ir gausi praeito amžiaus Lietuvos architektūrinio palikimo dalis, išduodanti laikmečio dvasią ir vietos specifiką, diegtus naujus socialinius modelius bei taikytas inovatyvias ar eksperimentines technologijas. Pastaraisiais dešimtmečiais, Lietuvos betono architektūra vis dažniau susiduria su kokybiško atnaujinimo ir išlikimo klausimais, kai yra griaunami ar ydingai rekonstruojami deramai neįvertinti objektai, prisidengiant tuo, kad jie nebeatitinka šių dienų socialinių, kultūrinių ir estetinių lūkesčių bei originalių programinių nuostatų. Tad natūraliai kyla daug klausimų: ar šie pastatai vertingi? Kaip nustatyti tokių objektų vertę? Ką pasirinkti: griauti ar kūrybiškai transformuoti? Visi šie klausimai ir bus gvildenami paskaitoje, aptariant Lietuvos betono architektūrai būdingus specifinius ir vertingus bruožus bei jų santykį su vyravusiomis tarptautinėmis tendencijomis; aspektus į kuriuos būtina atkreipti dėmesį rengiant potencialiai vertingų objektų atnaujinimo bei rekonstravimo projektus.

Paskaitose laukiami visi: tiek architektai profesionalai, tiek kraštovaizdžio ar paveldo specialistai, sociologai, politikai, žmonės, neabejingi savo aplinkai, ateičiai.

DATA: visi besidomintys kviečiami paskaitas žiūrėti nuotoliniu būdu 2021 m. rugsėjo 29 d., trečiadienį, 11.00 val. (registracija nuo 10.30 val.).

TRUKMĖ: 2 ak. val.

VIETA: paskaita vyks nuotoliniu būdu ZOOM konferencinėje platformoje (užsiregistravusieji pakvietimą gaus el. paštu).

Renginys nemokamas. Registracija būtina.
Vėliau paskaitą bus galima peržiūrėti youtube kanale.

Programa:
10.30-11.00 Registracija ZOOM platformoje;
11.00-12.30 „Lietuvos betono architektūra: kultūrinė vertė ir atnaujinimo iššūkiai“ (lekt. architektė, hum m. dr. A. Černauskienė);
12.30-12.45  norintys pažymėjimo dalyviai atsako į kelis klausimus išklausytos paskaitos tema.

Organizatorius: Architektūros kokybės vystymo asociacija.
Partneris: žurnalas „Statyba ir architektūra“/ sa.lt.
Ciklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Paskaitos vizualų autorė Justė Pečiulytė.

***

Pirma (V. Petrušonio) paskaita „Kokius pranešimus mums siunčia pastatai ir ar mokame juos skaityti?“ įvyko 2021 m. gegužės 6 d. Įrašą galima peržiūrėti čia.
Antrą – gegužės 27 d. – Ch. Noldo paskaitą „Emotional Cartography“ žiūrėti čia.
Trečią – birželio 15 d. – G. Characiejienės paskaitą „Architektūrinė aplinka ir emocinis atsakas“ žiūrėti čia.
Ketvirtą – birželio 30 d. – K. Jašinskaitės paskaitą „Apie architektūros ir individo erdvinę percepciją“ žiūrėti čia.
D. Jonkaus paskaitą „M. Merleau-Ponty fenomenologija: įkūnytasis aplinkos suvokimas“ žiūrėti čia.

AKVA 2020 m. rudenį organizuoto filmuojamų paskaitų ciklo „Utopija ir eksperimentas architektūroje“ įrašai:

– spalio 7 d. (K. Saboliaus „Apie erdvę ir vaizduotę“) čia,
– spalio 27 d. (R. Kučinsko „Architektūrinė utopija vakar ir šiandien“ ir D. Čiupailaitės „Architektūra kaip konkrečioji utopija – Henri Lefebvre idėjos architektams“) čia,
lapkričio 27 d. (T. Grunskio „Kūrybinis eksperimentas architektūroje. Teorija ir praktika“) čia,
gruodžio 9 d. (M. Kuč’o „Experimenting with public urban furniture“) čia.

AKVA 2020 m. organizuoto filmuojamų paskaitų ciklo „Miesto formavimas ir visuomenė“ įrašai:
vasario 18 d. čia,
gegužės 19 d. čia,
birželio 16 d. čia,
birželio 30 d. čia.

***

Norintiems gauti architekto kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą, išrašymo mokestis – 15 Eur (PVM netaikomas).
Užpildžius registracijos formą, mokestį vėliausiai iki 2021 m. rugsėjo mėn. 27 d. imtinai reikia pervesti į Architektūros kokybės vystymo asociacijos (kodas 304104654) sąskaitą:
LT367044060008055397, bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440 nurodant:
— „už 2021-09-29 AKVA kursus“;
— dalyvio vardą ir pavardę (vardus ir pavardes, jei mokama už kelis dalyvius).

PASTABOS:
1. Nuotolinius kursus išklausę ir į klausimus apie paskaitų turinį atsakę architektai gaus 2 ak. valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų išklausymą patvirtinančius pažymėjimus. Paskaita skirta  statybos techninės veiklos pagrindinių sričių bei teritorijų planavimo sričių vadovams.
Programa ir jos priedas Nr. 2 suderinti su Aplinkos ministerija ir Lietuvos architektų rūmais. DĖMESIO: būtina turėti kompiuterį ir internetinį ryšį.
2. Kursuose dalyvauti galima tik užsiregistravus iš anksto. Kursų dieną registracija negalima.
3. Prašome pildyti registracijos formą lietuviškomis raidėmis, nes pagal Jūsų pateiktus duomenis yra išrašomi dalyvavimo kursuose pažymėjimai.
4. Prašome atidžiai įrašyti mokėtojo duomenis, nes remiantis jais bus išrašomos sąskaitos faktūros.
5. Dalyvių, užsiregistravusių, bet dėl pasikeitusių aplinkybių negalinčių atvykti ir išklausyti kursų, prašome el. paštu akvabiuras@gmail.com informuoti apie šias aplinkybes ne vėliau kaip likus 24 val. iki kursų pradžios. Tokiu atveju dalyvio sumokėtas klausytojo mokestis bus perkeliamas į sekančius kursus, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti. Dalyviams, kurie apie savo nedalyvavimą praneš el. paštu akvabiuras@gmail.com likus mažiau nei 24 val. iki kursų pradžios, sekančiuose kursuose, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti, bus suteikiama 50 % nuolaida. Dalyviams neatvykusiems ir nepranešusiems apie savo nedalyvavimo priežastį iki kursų pradžios – klausytojo mokestis kompensuojamas nebus.
6. Dalyviams, išklausiusiems dalį kursų, bus išduodami pažymėjimai su perpus mažesniu valandų skaičiumi.

REGISTRUOTIS ČIA.