Nuotolinių paskaitų ciklo „Materija kaip kūrybinis instrumentas architektūroje“ IV dalis

Šį rudenį Architektūros kokybės vystymo asociacija kviečia savo klausytojus iš idėjų ir potyrių pasaulio grįžti prie fizinės aplinkos ir kartu su žymiais Lietuvos ir užsienio architektais pasidomėti, ar gali ir jei gali, tai kaip, materija tapti architektui it molis skulptoriui? Nuo 2021 m. rugsėjo pabaigos mūsų visų laukia 5 nuotolinių paskaitų ciklas „Materija kaip kūrybinis instrumentas architektūroje“.  Daugiau apie ciklą skaitykite čia.

Ciklą, kurio partneris yra žurnalas „Statyba ir architektūra“/ sa.lt ir kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, sudaro 5 paskaitos.

Ketvirtoji ciklo paskaita (anglų k.) vyko 2021 m. lapkričio 17 d. 11.00 val. (description in English see below). Paskaitos įrašą galima peržiūrėti čia.

Paskaitoje architektas, Norvegijos mokslo ir technologijos universiteto prof. Sami Juhani Rintala ieškos atsakymo į klausimą: „Kaip parinkti medžiagas architektūros labui?“ Tačiau, ieškant atsakymo į šį klausimą, jam natūraliai kyla klausimai: „Kaip parinkti medžiagas žmonių gerovei? Kaip jas derinti gamtos labui?“ Ir netgi – kaip parinkti architektūros raišką, kad ji geriausiai atskleistų medžiagas, jų savybes ir pranašumus? Architekto manymu, žmonių, aplinkos ir medžiagų ryšys, kurio prigimtis yra pati gamta, yra pamatinis, bet kartu – sudėtingas. Kokybiška architektūra harmoningai visa tai supina į vienį. Tad S. Rintala paskaitoje kalbės apie tai, kaip kurti architektūrą medžiagų, žmonių ir gamtos gerovei.

Paskaitose laukiami visi: tiek architektai profesionalai, tiek kraštovaizdžio ar paveldo specialistai, sociologai, politikai, žmonės, neabejingi savo aplinkai, ateičiai.

DATA: visi besidomintys kviečiami paskaitas žiūrėti nuotoliniu būdu 2021 m. lapkričio 17 d., trečiadienį, 11.00 val. (registracija nuo 10.30 val.).

TRUKMĖ: 2 ak. val.

VIETA: paskaita vyks nuotoliniu būdu ZOOM konferencinėje platformoje (užsiregistravusieji pakvietimą gaus el. paštu).
Vėliau paskaitą bus galima peržiūrėti youtube kanale.

Renginys nemokamas. Registracija baigta. Paskaitos įrašą galite peržiūrėti čia.

Programa:
10.30-11.00 Registracija ZOOM platformoje;
11.00-12.30 „How to choose materials for the benefit of architecture?“ (paskaita anglų k.) (lekt. architektas, Norvegijos mokslo ir technologijos universiteto prof. Sami Juhani Rintala);
12.30-12.45  klausimai/ atsakymai;
12.45-13.00 norintys pažymėjimo dalyviai atsako į kelis klausimus išklausytos paskaitos tema.

Organizatorius: Architektūros kokybės vystymo asociacija.
Partneris: žurnalas „Statyba ir architektūra“/ sa.lt.
Ciklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Paskaitos vizualų autorė Justė Pečiulytė.

***

In the autumn of this year, the Association for the Development of Architectural Quality is organizing a series of five online lectures “Matter as a Creative Instrument in Architecture”.

The cycle, the information partner of which is the magazine Statyba ir architektūra / sa.lt and which is funded by the Lithuanian Council for Culture, consists of 5 lectures: “Lithuanian Concrete Architecture: Cultural Value and Challenges of Renewal” (arch., dr. A. Černauskienė ), “Architectural details and materials” (arch., prof. A. Ambrasas), “Dictated by historical environment and materials” (arch. G. Prikockis), “How to choose materials for the benefit of architecture?” (Arch., prof. S. J. Rintala) and “Wood in the Search for Contemporary Architectural Forms” (arch. dr. A. Gabrėnas).

The fourth lecture of the cycle (in English) will take place on November 17, 2021 at 11 AM.

In the lecture, architect, prof. of the Norwegian University of Science and Technology Sami Juhani Rintala will look for the answer to the question: “How to choose materials for the benefit of architecture?” However, in search of an answer to this question, he naturally asks, “How to choose materials for human well-being? How to combine them for the benefit of nature?” And even: how to choose the expression of architecture so that it best reveals the materials, their properties and advantages? According to the architect, the relationship of people, nature and materials, all coming from nature in the first place, is a complex one. High-quality architecture harmoniously combines it all into one. So S. Rintala will talk in the lecture about how to choose architecture for the benefit of materials, people and nature.

Everyone is welcome to the lecture: professional architects and landscape or heritage specialists, sociologists, politicians, people who are not indifferent to their environment, the future.

DATE: All interested are invited to watch the lecture remotely on Wednesday, November 17, at 11 AM (registration from 10.30 AM).

LOCATION: The lecture will take place remotely on the ZOOM conference platform (registrants will receive an invitation by email).
The event is free. Registration is required.

Later, the lecture will be available on the youtube channel.

Program:
10.30-11.00 Registration on the ZOOM platform;
11.00-12.30 “How to choose materials for the benefit of architecture?” (Lecture in English) (lect. Architect, Prof. Sami Juhani Rintala, Norwegian University of Science and Technology);
12.30-12.45 Q&A session.

Organizer: the Association for the Development of Architectural Quality.
Partner: magazine Statyba ir architektūra / sa.lt.
The cycle is funded by the Lithuanian Council for Culture.
Design by Justė Pečiulytė.

 

AKVA 2021 m. rudenį organizuoto paskaitų ciklo „Materija kaip kūrybinis instrumentas architektūroje“ įrašai: 
„Medis šiuolaikinės architektūros formų paieškoje“ 
(lekt. A. Gabrėnas)
 „Lietuvos betono architektūra: kultūrinė vertė ir atnaujinimo iššūkiai“  (A. Černauskienė)

AKVA 2021 m. pavasarį organizuoto filmuojamų paskaitų ciklo „Kaip žmogus suvokia architektūrinę aplinką?“ įrašai: 
„Kokius pranešimus mums siunčia pastatai ir ar mokame juos skaityti?“ (V. Petrušonis)
– „Emotional Cartography“ (Ch. Nold) 
– „Architektūrinė aplinka ir emocinis atsakas“ (G. Characiejienė) https://www.youtube.com/watch?v=4a6fjIZZAzw
– „Apie architektūros ir individo erdvinę percepciją“ (K. Jašinskaitė)
– „M. Merleau-Ponty fenomenologija: įkūnytasis aplinkos suvokimas“ (D. Jonkus)
– „Atmosferinio dizaino gestai“ (J. Pečiulytė)

AKVA 2020 m. rudenį organizuoto filmuojamų paskaitų ciklo „Utopija ir eksperimentas architektūroje“ įrašai: 
– K. Saboliaus „Apie erdvę ir vaizduotę“,
– R. Kučinsko „Architektūrinė utopija vakar ir šiandien“ ir D. Čiupailaitės „Architektūra kaip konkrečioji utopija – Henri Lefebvre idėjos architektams“,
– T. Grunskio „Kūrybinis eksperimentas architektūroje. Teorija ir praktika“,
– M. Kuč’o „Experimenting with public urban furniture“.

AKVA 2020 m. organizuoto filmuojamų paskaitų ciklo „Miesto formavimas ir visuomenė“ įrašai:
– vasario 18 d. čia,
– gegužės 19 d. čia,
– 
birželio 16 d. čia,
 birželio 30 d. čia.

***

Norintiems gauti architekto kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą, išrašymo mokestis – 15 Eur (PVM netaikomas).
Užpildžius registracijos formą, mokestį vėliausiai iki 2021 m. lapkričio mėn. 15 d. imtinai reikia pervesti į Architektūros kokybės vystymo asociacijos (kodas 304104654) sąskaitą:
LT367044060008055397, bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440 nurodant:
— „už 2021-11-17 AKVA kursus“;
— dalyvio vardą ir pavardę (vardus ir pavardes, jei mokama už kelis dalyvius).

PASTABOS:
1. Nuotolinius kursus išklausę ir į klausimus apie paskaitų turinį atsakę architektai gaus 2 ak. valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų išklausymą patvirtinančius pažymėjimus. Paskaita skirta  statybos techninės veiklos pagrindinių sričių bei teritorijų planavimo sričių vadovams.
Programa ir jos priedas Nr. 3 suderinti su Aplinkos ministerija ir Lietuvos architektų rūmais. DĖMESIO: būtina turėti kompiuterį ir internetinį ryšį.
2. Kursuose dalyvauti galima tik užsiregistravus iš anksto. Kursų dieną registracija negalima.
3. Prašome pildyti registracijos formą lietuviškomis raidėmis, nes pagal Jūsų pateiktus duomenis yra išrašomi dalyvavimo kursuose pažymėjimai.
4. Prašome atidžiai įrašyti mokėtojo duomenis, nes remiantis jais bus išrašomos sąskaitos faktūros.
5. Dalyvių, užsiregistravusių, bet dėl pasikeitusių aplinkybių negalinčių atvykti ir išklausyti kursų, prašome el. paštu akvabiuras@gmail.com informuoti apie šias aplinkybes ne vėliau kaip likus 24 val. iki kursų pradžios. Tokiu atveju dalyvio sumokėtas klausytojo mokestis bus perkeliamas į sekančius kursus, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti. Dalyviams, kurie apie savo nedalyvavimą praneš el. paštu akvabiuras@gmail.com likus mažiau nei 24 val. iki kursų pradžios, sekančiuose kursuose, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti, bus suteikiama 50 % nuolaida. Dalyviams neatvykusiems ir nepranešusiems apie savo nedalyvavimo priežastį iki kursų pradžios – klausytojo mokestis kompensuojamas nebus.
6. Dalyviams, išklausiusiems dalį kursų, bus išduodami pažymėjimai su perpus mažesniu valandų skaičiumi.

REGISTRUOTIS ČIA.