Paskaitų ciklo „Utopija ir eksperimentas architektūroje“ III dalis

Architektūros kokybės vystymo asociacija tęsia nuotolinių paskaitų ciklą „Utopija ir eksperimentas architektūroje“. Šis paskaitų ciklas turėtų priminti, kad jog architektūra visų pirma yra menas, bei paakinti menininkus grįžti į architekto-menininko vaidmenį, pasinerti į kūrybos verpetą ir drąsiai eksperimentuoti. Paskaitų ciklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, partneriai – žurnalas „Statyba ir architektūra“/ sa.lt ir VDA Vilniaus fak. Architektūros katedra.

Trečioje ciklo dalyje į teorinę ir praktinę eksperimento architektūroje puses pažvelgti pakvies architektas-urbanistas, prof., hum. m. dr. Tomas Grunskis. Jo paskaitoje „Kūrybinis eksperimentas architektūroje. Teorija ir praktika“ analizuojamos esminės kūrybinio eksperimento sampratos architektūroje. Apžvelgiami pagrindiniai mokslinio ir meninio eksperimento principai, konceptai, juos charakterizuojant bei lyginant tarpusavyje, detalizuojant tiek esminius skirtumus, tiek ir logines sąsajas tarp vienų ir kitų. Kartu plačiai analizuojamas kūrybinio eksperimento reiškinys architektūroje, aptariant ir mokslinės, ir meninės sričių įtakas jam, jo specifikas ir ypatumus bei praktikas šiuolaikinėje architektūroje.

Paskaitoje laukiami visi: tiek architektai profesionalai, tiek kraštovaizdžio ar paveldo specialistai, sociologai, politikai, žmonės, neabejingi savo aplinkai, ateičiai.

Dėmesio, keitėsi data ir laikas: 2020 m. lapkričio 27 d. 10.00 val. (registracija nuo 9.30 val.).
Vieta: ZOOM konferencinė platforma (pakvietimą gausite el. paštu).
Renginys nemokamas. Registracija būtina, ją rasite čia.

Paskaitų ciklo vizualų autorė Austė Parulytė (@Byauste)

Organizatorius: Architektūros kokybės vystymo asociacija.
Partneriai: žurnalas „Statyba ir architektūra“/ sa.lt ir VDA Vilniaus fak. Architektūros katedra.
Ciklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Pirmos ciklo „Utopija ir eksperimentas architektūroje“ paskaitos – K. Saboliaus „Apei erdvę ir vaizduotę“, vykusios spalio 7 d.,  įrašą galima peržiūrėti čia.

Antros dalies paskaitas: „Architektūra kaip konkrečioji utopija – Henri Lefebvre idėjos architektams“ (lekt. Soc. m. dr. Dalia Čiupailaitė-Višnevska) ir „Architektūrinė utopija vakar ir šiandien“ (lekt. architektas, VDA Aukštųjų studijų fak. dekanas, Architektūros katedros dėstytojas, doc. Romualdas Kučinskas), vykusias spalio 27 d., galima peržiūrėti čia

Ankstesnio AKVA organizuoto 2020 m. Filmuojamų paskaitų ciklo „Miesto formavimas ir visuomenė“ įrašai:
vasario 18 d. čia,
gegužės 19 d. čia,
birželio 16 d. čia,
birželio 30 d. čia.

Norintiems gauti architekto kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą, išrašymo mokestis – 15 Eur (PVM netaikomas).
Užpildžius registracijos formą, mokestį vėliausiai iki 2020 m. lapkričio mėn. 20 d. imtinai reikia pervesti į Architektūros kokybės vystymo asociacijos (kodas 304104654) sąskaitą:
LT367044060008055397, bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440 nurodant:
— „už 2020-11-27 AKVA kursus“;
— dalyvio vardą ir pavardę (vardus ir pavardes, jei mokama už kelis dalyvius).

PASTABOS:
1. Nuotolinius kursus išklausę ir į klausimus apie paskaitų turinį atsakę architektai gaus 4 ak. valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų išklausymą patvirtinančius pažymėjimus. Kursai skirti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių ir teritorijų planavimo sričių vadovams.
Programa ir jos priedas Nr. 1 suderinti su Aplinkos ministerija ir Lietuvos architektų rūmais. DĖMESIO: būtina turėti kompiuterį ir internetinį ryšį.
2. Kursuose dalyvauti galima tik užsiregistravus iš anksto. Kursų dieną registracija negalima.
3. Prašome pildyti registracijos formą lietuviškomis raidėmis, nes pagal Jūsų pateiktus duomenis yra išrašomi dalyvavimo kursuose pažymėjimai.
4. Prašome atidžiai įrašyti mokėtojo duomenis, nes remiantis jais bus išrašomos sąskaitos faktūros.
5. Dalyvių, užsiregistravusių, bet dėl pasikeitusių aplinkybių negalinčių atvykti ir išklausyti kursų, prašome el. paštu akvabiuras@gmail.com informuoti apie šias aplinkybes ne vėliau kaip likus 24 val. iki kursų pradžios. Tokiu atveju dalyvio sumokėtas klausytojo mokestis bus perkeliamas į sekančius kursus, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti. Dalyviams, kurie apie savo nedalyvavimą praneš el. paštu akvabiuras@gmail.com likus mažiau nei 24 val. iki kursų pradžios, sekančiuose kursuose, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti, bus suteikiama 50 % nuolaida. Dalyviams neatvykusiems ir nepranešusiems apie savo nedalyvavimo priežastį iki kursų pradžios – klausytojo mokestis kompensuojamas nebus.
6. Dalyviams, išklausiusiems dalį kursų, bus išduodami pažymėjimai su perpus mažesniu valandų skaičiumi.

REGISTRUOTIS ČIA.