Filmuojamų paskaitų ciklo „Miesto formavimas ir visuomenė“ I dalis

Miestas be žmonių – tik fantazija. Žmonės kuria miestą, todėl Architektūros kokybės vystymo asociacija, finansuojant Lietuvos kultūros tarybai, UAB „JUNG Vilnius“ ir UAB „ACO Nordic“, 2020 metais pristato aštuonių filmuojamų paskaitų ciklą „Miesto formavimas ir visuomenė“, į kurį kviečiami visi – tiek architektai profesionalai, tiek žmonės, neabejingi savo aplinkai.

Paskaitos vyks vasario – balandžio mėnesiais Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Pirmos ciklo dalies paskaitas galite stebėti 2020 m. vasario 18 d. nuo 10.00 val., o vėliau – peržiūrėti: https://youtu.be/SKi6fVMDXR8

Poreikis organizuoti šį paskaitų ciklą kilo iš būtinybės palaikyti balansą kuriant tokį sudėtingą konglomeratą kaip miestas. Tai suprasti svarbu visiems mums: architektams, nekilnojamojo turto vystytojams, valdžios atstovams, gyventojams. Mums visiems turėtų rūpėti dialogo kūrimas, kuris vargiai įmanomas be bendro žodyno.
Tam turėtų talkinti šis paskaitų ciklas, pasakojantis apie daugiasluoksnį miestą ir įvairias priemones, skirtas palaikyti pusiausvyrą ir dialogą, suvokiant ne tik savo teises, bet ir būtinybę palikti vietos kitam; apie naujo, atviro, bet saugaus miesto kūrimą, kuriame sumaniai aktualizuojamas kultūros paveldas.

Pirmasis renginys jau vasario 18 d. kvies visus domėtis genius loci ir strateginiu erdviniu planavimu, kurį pasitelkus būtų galima smarkiai praturtinti mūsų visų aplinką. Strateginis erdvinis planavimas – viešojo sektoriaus vadovaujamas socio-erdvinis procesas, kurio metu sukuriama vizija, veiksmai ir įgyvendinimo priemonės, kurios formuoja vietos teritorinį identitetą, kokia vieta yra ir kokia ji gali tapti. Lektorius architektas-urbanistas Donatas Baltrušaitis paskaitoje „Kas yra strateginis erdvinis planavimas ir kam jis reikalingas? Kodėl teorija egzistuoja, o praktika neegzistuoja?“ papasakos, kaip šio tipo planavimas skirtingose šalyse yra skirtingai taikomas ir naudojamas, kas dažniausiai priklauso nuo planavimo kultūros išsivystymo lygio. Lietuvoje tokią planavimo praktiką teisinė bazė leidžia, bet neskatina, ir kol kas nefiksuoja kaip svarbaus planavimo instrumento. Tačiau keletas tokių gerosios praktikos pavyzdžių egzistuoja.
Lektorė istorikė, hum. m. dr. Rasa Čepaitienė paskaitoje Genius loci: reiškinio istorinė kaita ir dabartinės prasmės“ analizuos įvairiabriaunius genius loci reiškinio, dar žinomo kaip „vietos dvasia“, aspektus bei poreikį atsižvelgti į jį priimant šiuolaikinius urbanistinius, architektūrinius ir paveldosauginius sprendimus.

Lektorė istorikė, hum. m. dr. Rasa Čepaitienė paskaitoje „Genius loci: reiškinio istorinė kaita ir dabartinės prasmės“ analizuos įvairiabriaunius genius loci reiškinio, dar žinomo kaip „vietos dvasia“, aspektus bei poreikį atsižvelgti į jį priimant šiuolaikinius urbanistinius, architektūrinius ir paveldosauginius sprendimus. Pasak jos, šiandien, augant socialiniam mobilumui (migracijos, darbo ir vartojimo kelionės, turizmas…) žmonės vis mažiau betapatina save su konkrečia vieta, o gimtųjų namų trauka vis labiau silpsta, pagimdydama bene geografo E. Relpho pirmąkart aptartą bevietiškumo ar deteritorizacijos reiškinį. Tačiau šį pesimistinį požiūrį galima ir ginčyti – nors išties dėl vietų vienodėjimo (tipinė naujoji architektūra ir infrastruktūra, monotoniški prekybos tinklai bei pramogų parkai…) tam tikros jų reikšmės gali būti prarandamos, bet tai gali padėti rastis ir naujoms jų vertėms. Paskaitoje bus aptariamos „vietos dvasios“ reiškinio istorinės, antropologinės ir paveldosauginės konotacijos bei poreikis atsižvelgti į jį projektuojant pastatus bei viešąsias erdves.

Data: 2020 m. vasario 18 d. 10.00 val. (registracija nuo 9.30 val.).
Vieta: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Renginių erdvė (III a.).
Renginys nemokamas. Registracija būtina.
Paskaitos bus transliuojamos youtube kanale (tikslesnė infor. – transliacijos dieną).

Organizatorius: Architektūros kokybės vystymo asociacija.
Partneris: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
Ciklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, UAB „JUNG Vilnius“ ir UAB „ACO Nordic“.

Programa:

9.30-10.00 Registracija;
10.00-11.30 „Kas yra strateginis erdvinis planavimas ir kam jis reikalingas? Kodėl teorija egzistuoja, o praktika neegzistuoja?“ (lekt. architektas-urbanistas Donatas Baltrušaitis);
11.30-12.00 Kavos pertrauka;
12.00-13.30 Genius loci/ vietos dvasia: reiškinio istorinė kaita ir dabartinės prasmės“ (lekt. istorikė, hum. m. dr. Rasa Čepaitienė).

Norintiems gauti architekto kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą, išrašymo mokestis – 15 Eur (PVM netaikomas).
Užpildžius registracijos formą, mokestį vėliausiai (dėl SEB banko pertvarkų) iki 2020 m. vasario mėn. 13 d. imtinai reikia pervesti į Architektūros kokybės vystymo asociacijos (kodas 304104654) sąskaitą:
LT367044060008055397, bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440 nurodant:
— „už 2020-02-18 AKVA kursus“;
— dalyvio vardą ir pavardę (vardus ir pavardes, jei mokama už kelis dalyvius).

PASTABOS:
1. Kursus išklausę architektai gaus 4 ak. valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų išklausymą patvirtinančius pažymėjimus. Kursai skirti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių ir teritorijų planavimo sričių vadovams.
Programa suderinta su Aplinkos ministerija ir Lietuvos architektų rūmais.
2. Kursuose dalyvauti galima tik užsiregistravus iš anksto. Kursų dieną registracija negalima.
3. Prašome pildyti registracijos formą lietuviškomis raidėmis, nes pagal Jūsų pateiktus duomenis yra išrašomi dalyvavimo kursuose pažymėjimai.
4. Prašome atidžiai įrašyti mokėtojo duomenis, nes remiantis jais bus išrašomos sąskaitos faktūros.
5. Dalyvių, užsiregistravusių, bet dėl pasikeitusių aplinkybių negalinčių atvykti ir išklausyti kursų, prašome el. paštu akvabiuras@gmail.com informuoti apie šias aplinkybes ne vėliau kaip likus 24 val. iki kursų pradžios. Tokiu atveju dalyvio sumokėtas klausytojo mokestis bus perkeliamas į sekančius kursus, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti. Dalyviams, kurie apie savo nedalyvavimą praneš el. paštu akvabiuras@gmail.com likus mažiau nei 24 val. iki kursų pradžios, sekančiuose kursuose, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti, bus suteikiama 50 % nuolaida. Dalyviams neatvykusiems ir nepranešusiems apie savo nedalyvavimo priežastį iki kursų pradžios – klausytojo mokestis kompensuojamas nebus.
6. Dalyviams, išklausiusiems dalį kursų, bus išduodami pažymėjimai su perpus mažesniu valandų skaičiumi.

REGISTRUOTIS ČIA.