Nuotolinių paskaitų ciklo „Utopija ir eksperimentas architektūroje“ I dalis

Miestas užgimsta ir formuojasi skirtingai įvairiais savo gyvavimo etapais – kartais planingai, kartais gana stichiškai. Bet visada jis kuriamas žmonių. Taip pat ir miestų viešosios erdvės nuolatos keičiasi, deja, ne visuomet – į gerą.

 

Architektūros kokybės vystymo asociacija 2020 m. birželio 30 d. 14.00 val. kviečia visus besidominčius (ir užsiregistravusius) į paskutinį – ketvirtą – filmuojamų paskaitų ciklo „Miesto formavimas ir visuomenė“ dalį. Paskaitų ciklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, UAB „JUNG Vilnius“ ir UAB „ACO Nordic“, informaciniai partneriai: sa.lt ir Vilniaus miesto savivaldybė.

Šį kartą į klausimus: „Kokie miesto visuomeninių erdvių raidos dėsningumai tradicijos ir ideologijos įtakos aspektu ryškėja? Kaip sukurti gerai veikiančias viešąsias erdves – gerai naudojamas, daugeliui žmonių prieinamas ir jų mėgstamas vietas?“ atsakymų ieškos architektas-urbanistas, hum. m. dr. Tomas Grunskis, kuris pristatys temą „Apie tradiciją ir ideologiją miesto viešojoje erdvėje“ bei miesto sociologė, soc. m. dr. Dalia Čiupailaitė-Višnevska, kuri nagrinės temą „Miesto viešosios atviros erdvės – dizainą grindžiantys sociologiniai aspektai“.

Pasak Tomo Grunsko, miesto viešųjų erdvių kaita ir formavimas, intensyvios urbanistinės plėtros sociokultūrinėje ir socioekonominėje aplinkoje, yra ypač opus ir aktualus klausimas tiek bendruomenėms, tiek ir profesionalams. Šioms problemoms ir klausimams dedikuoti kursai yra skirti apžvelgti miesto visuomeninių erdvių raidos dėsningumus tradicijos ir ideologijos įtakos aspektu, apžvalgai pasitelkiant platesnį sociokultūrinį kontekstą.

Dalios Čiupailaitės-Višnevskos paskaita „Miesto viešosios atviros erdvės – dizainą grindžiantys sociologiniai aspektai“ skirta gilintis į atviras viešąsias erdves mieste – svarbias gyvybingam miesto gyvenimui: nuo fizinės ir psichinės miesto gyventojų sveikatos iki mokymosi būti greta nepažįstamųjų ir didesnio saugumo mieste. Kaip rašo miesto sociologė Sharon Zukin: „Viešoji erdvė – tai langas į miesto sielą“. Gerai veikiančios viešosios erdvės – tai gerai naudojamos, daugeliui žmonių prieinamos ir jų mėgstamos vietos. Kaip tokias sukurti? Paskaitoje kalbama apie viešųjų erdvių naudojimo prielaidas, įvairių socialinių grupių poreikius jose ir galimus nenumatytus barjerus naudojimuisi, kaip kurti sinergiją tarp grupių skatinančias ir žaismingas patirtis kuriančias viešąsias erdves.

Kursai vyks nuotoliniu būdu ZOOM konferencinėje platformoje (užsiregistravusieji pakvietimą gaus el. paštu)Registruotis čia.

Ankstesni AKVA organizuoto 2020 m. Filmuojamų paskaitų ciklo „Miesto formavimas ir visuomenė“ įrašai:
vasario 18 d. čia,
gegužės 19 d. čia,
birželio 16 d. čia.

Norintiems gauti architekto kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą, išrašymo mokestis – 15 Eur (PVM netaikomas).
Užpildžius registracijos formą, mokestį vėliausiai iki 2020 m. birželio mėn. 28 d. imtinai reikia pervesti į Architektūros kokybės vystymo asociacijos (kodas 304104654) sąskaitą:
LT367044060008055397, bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440 nurodant:
— „už 2020-06-30 AKVA kursus“;
— dalyvio vardą ir pavardę (vardus ir pavardes, jei mokama už kelis dalyvius).

PASTABOS:
1. Nuotolinius kursus išklausę ir į klausimus apie paskaitų turinį atsakę architektai gaus 4 ak. valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų išklausymą patvirtinančius pažymėjimus. Kursai skirti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių ir teritorijų planavimo sričių vadovams.
Programa ir jos priedas Nr. 1 suderinti su Aplinkos ministerija ir Lietuvos architektų rūmais. DĖMESIO: būtina turėti kompiuterį ir internetinį ryšį.
2. Kursuose dalyvauti galima tik užsiregistravus iš anksto. Kursų dieną registracija negalima.
3. Prašome pildyti registracijos formą lietuviškomis raidėmis, nes pagal Jūsų pateiktus duomenis yra išrašomi dalyvavimo kursuose pažymėjimai.
4. Prašome atidžiai įrašyti mokėtojo duomenis, nes remiantis jais bus išrašomos sąskaitos faktūros.
5. Dalyvių, užsiregistravusių, bet dėl pasikeitusių aplinkybių negalinčių atvykti ir išklausyti kursų, prašome el. paštu akvabiuras@gmail.com informuoti apie šias aplinkybes ne vėliau kaip likus 24 val. iki kursų pradžios. Tokiu atveju dalyvio sumokėtas klausytojo mokestis bus perkeliamas į sekančius kursus, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti. Dalyviams, kurie apie savo nedalyvavimą praneš el. paštu akvabiuras@gmail.com likus mažiau nei 24 val. iki kursų pradžios, sekančiuose kursuose, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti, bus suteikiama 50 % nuolaida. Dalyviams neatvykusiems ir nepranešusiems apie savo nedalyvavimo priežastį iki kursų pradžios – klausytojo mokestis kompensuojamas nebus.
6. Dalyviams, išklausiusiems dalį kursų, bus išduodami pažymėjimai su perpus mažesniu valandų skaičiumi.

REGISTRUOTIS ČIA.