Nuotolinių paskaitų ciklas „Kaip žmogus suvokia architektūrinę aplinką?

Architektūros kokybės vystymo asociacija pristato 2021 m. nuotolinių paskaitų ciklą „Kaip žmogus suvokia architektūrinę aplinką?“, skirtą paakinti architektus profesionalus ir jos mylėtojus pažvelgti į architektūrą iš kitos pusės – iš žmogaus patyrimo perspektyvos, reflektuoti savo pojūčius ir emocijas, o sykiu susipažinti su įvairiais teorijomis ir metodais, kaip galima išmatuoti, įtakoti architektūros poveikį žmogui.

Architektūros laukas sparčiai kinta, į jį įsiterpia naujos disciplinos, veriasi naujos perspektyvos. Šis paskaitų ciklas atliepia pastarąją tendenciją – gilintis į architektūrą iš menkai (ypač architektūros praktikų) naudojamo žiūros taško: iš žmogaus patyrimo perspektyvos, reflektuojant individualius pojūčius ir emocijas, o sykiu supažindinti su įvairiomis teorijomis ir metodais, kaip galima išmatuoti bei įtakoti architektūros poveikį žmogui (pvz., Christiano Noldo paskaita apie emocijų kartografavimą). Paskaitose pristatomos ir naujos praktinės žinios (pvz., Justės Pečiulytės paskaita apie sensorinės kūrybos metodiką, pristatanti atmosferinį dizainą). Įgytos žinios padėtų įsisąmoninti aplinkos patyrimus, o būsimo objekto poveikio numatymas naudingas profesionalams kuriant architektūrą, ieškant atspirties taškų eksperimentams.

Ciklą, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir kurio partneris – žurnalas „Statyba ir architektūra“/ sa.lt, sudaro 6 paskaitos:
“Emotional Cartography” (paskaita anglų k.)  (lekt. menininkas, dizaineris ir tyrėjas, dr. Christian Nold), „Apie architektūros ir individo erdvinę percepciją“ (lekt. architektė, architektūrologė, VDA dėstytoja, meno doktorantė Karolina Jašinskaitė) ir kitos.

Labai tikimės, kad pavyks išplėsti architektūros profesionalų ir jos gerbėjų horizontus, išvysti architektūros meną filosofinės, socialinės minties perspektyvoje, atsigręžti į utopijos ir eksperimento istoriją architektūroje bei susipažinti su dabar aktyviai eksperimentuojančiais šiame lauke kūrėjais.

Visos ciklo paskaitos yra pasiekiamos youtube kanale:
– „Kokius pranešimus mums siunčia pastatai ir ar mokame juos skaityti?“ (V. Petrušonis)
– „Emotional Cartography“ (Ch. Nold) 
– „Architektūrinė aplinka ir emocinis atsakas“
(G. Characiejienė)
– „Apie architektūros ir individo erdvinę percepciją“ (K. Jašinskaitė)
– „M. Merleau-Ponty fenomenologija: įkūnytasis aplinkos suvokimas“ (D. Jonkus)
– „Atmosferinio dizaino gestai“ (J. Pečiulytė)

Organizatorius: Architektūros kokybės vystymo asociacija (arch-akva.lt).
Partneriai: žurnalas „Statyba ir architektūra“ / sa.lt, VDA Vilniaus fak. Architektūros katedra.
Ciklą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba.
Paskaitų ciklo vizualų autorė Justė Pečiulytė.