Nuotolinių paskaitų ciklas „Utopija ir eksperimentas architektūroje“

Utopija reikalinga, nes kurdami utopijas – idealus – mes mąstome apie ateitį, kuriame ją. Jei norime geresnės ateities, turime daugiau laiko skirti utopijai ir eksperimentui. Ypač – Lietuvoje, kuri jau ima skęsti nors ir blizgioje, bet beveidėje, lyg ant konvejerio gimusioje architektūroje. Todėl Architektūros kokybės vystymo asociacija kartu su partneriu – žurnalu „Statyba ir architektūra“, finansuojant Lietuvos kultūros tarybai, 2020 metų rudenį pristato nuotolinių paskaitų ciklą „Utopija ir eksperimentas architektūroje“, į kurį kviečiami visi: tiek architektai profesionalai, tiek žmonės, neabejingi savo aplinkai, svajojantys apie ateitį. Kadangi paskaitos organizuojamos nuotoliniu būdu (ZOOM konferencinėje platformoje), jos vyks net ribojant fizinį kontaktą dėl Covid-19 pandemijos.

Paskaitos planuojamos spalio-gruodžio mėnesiais. Ciklą sudaro 5 paskaitos: „Apie erdvę ir vaizduotę“ (lekt. Lietuvos filosofas, VU Filosofijos fak. prof. Kristupas Sabolius), „Kūrybinis eksperimentas architektūroje. Teorija ir praktika“ (architektas, VDA prof., hum. m. dr. T. Grunskis), „Experimenting with public urban furniture“ (paskaita anglų k.) (lekt. tarpdisciplininės srities menininkas, urbanistas-tyrėjas Miodrag’as Kuč’as), „Architektūra kaip konkrečioji utopija – Henri Lefebvre idėjos architektams“ (lekt. miesto sociologė, soc. m. dr. Dalia Čiupailaitė –Višnevska) ir „Architektūrinė utopija vakar ir šiandien“ (lekt. architektas, VDA Aukštųjų studijų fak. dekanas, Architektūros katedros dėstytojas, doc. Romualdas Kučinskas).

Šį ciklą inicijuoti paskatino architektūros lauke jaučiamas nuovargis (gal net – nusivylimas) nuo liberalizmo principais grįsto statybų rinkos tempo ir spaudimo. Plačiojoje visuomenėje, o kartais ir patys architektai pripažįsta, kad ima pamiršti, jog architektūra visų pirma yra menas. Šis paskaitų ciklas – tarsi gaivaus oro gurkšnis, pauzė, kuri galėtų paakinti grįžimą į architekto-menininko vaidmenį, pasinerti į kūrybos verpetą. Paskaitų lektoriai klaus: „Kas yra vaizduotė ir kaip ji veikia? Ar mes galime ją programuoti?“ Pasak K. Saboliaus, „įsivaizduoti – reiškia išvysti galimybes, o kartu jas sukurti. Ar mes vis dar galime tai daryti naujų technologijų amžiuje?“ Tarpdisciplininės srities menininkas, urbanistas-tyrėjas Miodrag’as Kuč’as skaitys paskaitą „Experimenting with public urban furniture“, kurioje pristatys savo patirtį bei įžvalgas, padarytas per keletą metų trukusį projektą „Hacking Urban Furniture“, kuriuo siekta sukurti naujas buvimo kartu, veiklų viešoje erdvėje priemones- menines instaliacijas, kurios kartu atliepia įvairių amžiaus grupių poreikius, tvarumo būtinybę ir t. t., ir pan. Jam teko bendradarbiauti su menininkais, urbanistikos tyrėjais, politikais, Berlyno miesto administracija – tad patirtis tikrai įvairiapusė ir naudinga Lietuvoje veikiantiems architektams, planuotojams, menininkams, politikams – visiems, kurie nori pagerinti savo gyvenamąją ar darbo aplinką, kurti ją tvaresnę ir įvairesnę. T. Grunskis pasiryžęs savo paskaitoje apžvelgti pagrindinius mokslinio ir meninio eksperimento principus, konceptus, juos charakterizuojant bei lyginant tarpusavyje, detalizuojant tiek esminius skirtumus, tiek ir logines sąsajas tarp vienų ir kitų. D. Čiupailaitė- Višnevska supažindins su vienu kertinių autorių socialiniuose moksluose, kalbėjusių apie urbanistiką, erdvę, architektūrą – Henri Lefebvre‘u, kuris siūlė eksperimentuoti kuriant erdves, o R. Kučinskas pristatys architektūrinės utopijos sąsajas su politinėmis ir ekonominėmis realijomis, nagrinės šių sąsajų įtaką architektūrinės utopijos projektams.

Labai tikimės, kad pavyks išplėsti architektūros profesionalų ir jos gerbėjų horizontus, išvysti architektūros meną filosofinės, socialinės minties perspektyvoje, atsigręžti į utopijos ir eksperimento istoriją architektūroje bei susipažinti su dabar aktyviai eksperimentuojančiais šiame lauke kūrėjais.

Visos ciklo paskaitos yra pasiekiamos youtube kanale:

  • Pirmos ciklo „Utopija ir eksperimentas architektūroje“ paskaitos – K. Saboliaus „Apie erdvę ir vaizduotę“, vykusios spalio 7 d.,  įrašą galima peržiūrėti čia.
  • Antros dalies paskaitas: „Architektūra kaip konkrečioji utopija – Henri Lefebvre idėjos architektams“ (lekt. Soc. m. dr. Dalia Čiupailaitė-Višnevska) ir „Architektūrinė utopija vakar ir šiandien“ (lekt. architektas, VDA Aukštųjų studijų fak. dekanas, Architektūros katedros dėstytojas, doc. Romualdas Kučinskas), vykusias spalio 27 d., galima peržiūrėti čia
  • Trečios dalies paskaitą  „Kūrybinis eksperimentas architektūroje. Teorija ir praktika“ (lekt. architektas-urbanistas, prof., hum. m. dr. Tomas Grunskis) galima peržiūrėti čia
  • Paskutiniąją ciklo paskaitą – „Experimenting with public urban furniture“ (lekt. tarpdisciplininės srities menininkas, urbanistas-tyrėjas Miodrag’as Kuč’as), vykusią gruodžio 9 d., galima peržiūrėti čia.

 

Organizatorius: Architektūros kokybės vystymo asociacija (arch-akva.lt).

Partneriai: žurnalas „Statyba ir architektūra“ / sa.lt, VDA Vilniaus fak. Architektūros katedra.

Ciklą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba.

Paskaitų ciklo vizualų autorė Austė Parulytė (@Byauste).