Nuotolinių paskaitų ciklo „Naujasis Existenzminimum: architektūros kokybės klausimai“ I dalis

2023 m. pavasarį visų laukia naujas paskaitų ciklas „Naujasis Existenzminimum: architektūros kokybės klausimai“, skirtas minimalaus būsto kokybės klausimams aptarti.

2023 m. pavasarį kviečiame architektūros profesionalus ir visuomenę reaguoti į pastarųjų metų įvykius (migracijos ir augančios klimato krizės) ir apmąstyti, kaip kurti tankesnius mūsų miestus, sykiu užtikrinant žmogui būtiną gyvenimo kokybę. Tam, be kitų, turime atsakyti į klausimą: kas yra „egzistavimą užtikrinanti būtinybė“, kitaip tariant, atsigręžti į XX a. pasiūlytą „existenzminimum“ („egzistencinis minimumas“) koncepciją. Paskaitų ciklo metu pažiūrėsime, ar vis dar aktualūs XX a. modernistų siūlymai racionalizuoti gyvenamąją aplinką, bei patyrinėsime, kaip su žmonių tankėjimu miestuose dorojasi šių dienų kūrėjai ir kaip būtų galima transformuoti šią koncepciją, atsižvelgiant į šiuolaikinius mokslo tyrimus ir inovacijas. Apie visa tai pasakos įvairių šalių lektoriai
Architektūros kokybės vystymo asociacijos
rengiamame nuotolinių paskaitų cikle „Naujasis Existenzminimum: architektūros kokybės klausimai“.

Ciklą, kurio partneris yra žurnalas „Statyba ir architektūra“/ sa.lt ir kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, sudaro 5 paskaitos.

Pirmoji ciklo paskaita vyks 2023 m. kovo 15 d. 

Pasak pirmos ciklo paskaitos „Egzistencinis minimumas: Mažo gabarito buto istorija XX amžiuje“ lektorės – architektūros istorikės, VU prof., dr. Marijos Drėmaitės, 1929 m. Frankfurte prie Maino surengtame CIAM kongrese, pavadintame „Būstas minimaliam gyvenimui“ [Die Wohnung für das Existenzminimum] Europos architektai modernistai apibendrino to meto aktualiją – minimalių, standartizuotų, nebrangių butų statybą. Tokio buto koncepciją suformulavo architektas Walteris Gropius: „Keliame klausimą apie erdvės, oro, šviesos ir šilumos minimumą, būtiną žmogui, kuriam dėl jo biologinių poreikių pakanka gerų vėdinimo ir apšvietimo sąlygų bei nedidelio gyvenamojo ploto, ypač jei jis yra techniškai teisingai suprojektuotas“. Tikėta, kad mažų butų standartizavimas ir masinė statyba sumažins jų kainą ir taip leis žemesnes pajamas turintiems visuomenės sluoksniams pasiekti aukštesnius gyvenimo, higienos ir buities standartus. Paskaitoje apžvelgiama kaip mažo gabarito buto idėja vystėsi XX amžiuje ir kokius būsto standartus suformavo.

Paskaitoje laukiami visi: tiek architektai profesionalai, tiek kraštovaizdžio ar paveldo specialistai, sociologai, politikai, žmonės, neabejingi savo aplinkai, ateičiai.

DATA: visi besidomintys kviečiami paskaitas žiūrėti nuotoliniu būdu 2023 m. kovo 15 d., trečiadienį, 11.00 val. (registracija nuo 10.30 val.). 

TRUKMĖ: 2 ak. val.

VIETA: paskaita vyks nuotoliniu būdu ZOOM konferencinėje platformoje (užsiregistravusieji pakvietimą gaus el. paštu).
Vėliau paskaitą bus galima peržiūrėti youtube kanale.

Renginys nemokamas. Registruotis čia.

Programa:
10.30-11.00 Registracija ZOOM platformoje;
11.00-12.30 „Egzistencinis minimumas: Mažo gabarito buto istorija XX amžiuje“ (lekt. architektūros istorikė, VU prof., dr. Marija Drėmaitė; moderuoja Matas Šiupšinskas).
12.30-12.45  klausimai/ atsakymai;
12.45-13.00 norintys pažymėjimo dalyviai atsako į kelis klausimus išklausytos paskaitos tema.

Organizatorius: Architektūros kokybės vystymo asociacija.
Partneris: žurnalas „Statyba ir architektūra“/ sa.lt.
Ciklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

***

2022 m. ciklo „Ateities architektūros kontekstai“ paskaitų įrašai:

– „Ko galime pasimokyti iš tradicinės architektūros?“(lekt. R. Bertašiūtė)
– „Kaip teritorijų planavimo ir statybos teisinis reguliavimas Lietuvoje atspindi klimato kaitą?“
(lekt. K. Matvejenkaitė)
– Photosynthetica for the Future („Fotosintetika ateičiai“)
(lekt. C. Pasquero ir M. Poletto)
– „Gyvybingas miestas“ (Livalbe City)
(lekt. G. Puzinauskienė)
– „Klimato kaita ir miestai“
(lekt. J. Kilpys) 
– „Miestų gamtinis karkasas: pasaulinės tendencijos ir Lietuvos bendrasis planas“
(lekt.  R. Skorupskas)

AKVA 2021 m. rudenį organizuoto paskaitų ciklo „Materija kaip kūrybinis instrumentas architektūroje“ įrašai: 

– „Architektūrinės detalės ir medžiagos“ (A. Ambrasas)
–  How to choose materials for the benefit of architecture? („Kaip parinkti medžiagas architektūros labui?“) (S. Rintala)
– „Istorinės aplinkos ir materijos padiktuota“
(G. Prikockis) 
„Medis šiuolaikinės architektūros formų paieškoje“
(lekt. A. Gabrėnas)
 „Lietuvos betono architektūra: kultūrinė vertė ir atnaujinimo iššūkiai“  (A. Černauskienė)

AKVA 2021 m. pavasarį organizuoto filmuojamų paskaitų ciklo „Kaip žmogus suvokia architektūrinę aplinką?“ įrašai: 
„Kokius pranešimus mums siunčia pastatai ir ar mokame juos skaityti?“ (V. Petrušonis)
– „Emotional Cartography“ (Ch. Nold) 
„Architektūrinė aplinka ir emocinis atsakas“ (G. Characiejienė)
– „Apie architektūros ir individo erdvinę percepciją“ (K. Jašinskaitė)
– „M. Merleau-Ponty fenomenologija: įkūnytasis aplinkos suvokimas“ (D. Jonkus)
– „Atmosferinio dizaino gestai“ (J. Pečiulytė)

AKVA 2020 m. rudenį organizuoto filmuojamų paskaitų ciklo „Utopija ir eksperimentas architektūroje“ įrašai: 
– K. Saboliaus „Apie erdvę ir vaizduotę“,
– R. Kučinsko „Architektūrinė utopija vakar ir šiandien“ ir D. Čiupailaitės „Architektūra kaip konkrečioji utopija – Henri Lefebvre idėjos architektams“,
– T. Grunskio „Kūrybinis eksperimentas architektūroje. Teorija ir praktika“,
– M. Kuč’o „Experimenting with public urban furniture“.

AKVA 2020 m. organizuoto filmuojamų paskaitų ciklo „Miesto formavimas ir visuomenė“ įrašai:
– vasario 18 d. čia,
– gegužės 19 d. čia,
– 
birželio 16 d. čia,
 birželio 30 d. čia.

***

Norintiems gauti architekto kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą, išrašymo mokestis – 15 Eur (PVM netaikomas).
Užpildžius registracijos formą, mokestį vėliausiai iki 2023 m. kovo mėn. 13 d. imtinai reikia pervesti į Architektūros kokybės vystymo asociacijos (kodas 304104654) sąskaitą:
LT367044060008055397, bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440 nurodant:
— „už 2023-03-15 AKVA kursus“;
— dalyvio vardą ir pavardę (vardus ir pavardes, jei mokama už kelis dalyvius).

PASTABOS:
1. Nuotolinius kursus išklausę ir į klausimus apie paskaitų turinį atsakę architektai gaus 2 ak. valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų išklausymą patvirtinančius pažymėjimus. Paskaita skirta  statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams.
Programa ir jos priedas Nr. 5 suderinti su Aplinkos ministerija ir Lietuvos architektų rūmais. DĖMESIO: būtina turėti kompiuterį ir internetinį ryšį.
2. Kursuose dalyvauti galima tik užsiregistravus iš anksto. Kursų dieną registracija negalima.
3. Prašome pildyti registracijos formą lietuviškomis raidėmis, nes pagal Jūsų pateiktus duomenis yra išrašomi dalyvavimo kursuose pažymėjimai.
4. Prašome atidžiai įrašyti mokėtojo duomenis, nes remiantis jais bus išrašomos sąskaitos faktūros.
5. Dalyvių, užsiregistravusių, bet dėl pasikeitusių aplinkybių negalinčių atvykti ir išklausyti kursų, prašome el. paštu akvabiuras@gmail.com informuoti apie šias aplinkybes ne vėliau kaip likus 24 val. iki kursų pradžios. Tokiu atveju dalyvio sumokėtas klausytojo mokestis bus perkeliamas į sekančius kursus, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti. Dalyviams, kurie apie savo nedalyvavimą praneš el. paštu akvabiuras@gmail.com likus mažiau nei 24 val. iki kursų pradžios, sekančiuose kursuose, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti, bus suteikiama 50 % nuolaida. Dalyviams neatvykusiems ir nepranešusiems apie savo nedalyvavimo priežastį iki kursų pradžios – klausytojo mokestis kompensuojamas nebus.
6. Dalyviams, išklausiusiems dalį kursų, bus išduodami pažymėjimai su perpus mažesniu valandų skaičiumi.

REGISTRUOTIS ČIA.