Nuotolinių paskaitų ciklo „Subalansuotas miestų tankinimas“ II dalis

2024 m. pavasarį visų laukia nuotolinių paskaitų ciklas „Subalansuotas miestų tankinimas”, kviečiantis aptarti įvairius šio proceso aspektus.

Miestų tankinimas vienas populiariausių tvarios miestų plėtros strategijų. JT agentūra Habitat akcentuoja, kad siekiant įgyvendinti JT darnaus vystymosi tikslus, gyventojų tankumas turi būti didesnis nei 150 gyv./ha.
Regis, miestų tankinimas lyg ir neišvengiamas dalykas, tačiau jo poveikis – daugiavektorinis, tad norint, kad Lietuvos miestai būtų gyvybingi, atsparūs pokyčiams, svarbu atsižvelgti į skirtingas tankinimo proceso poveikio sferas – išlaikyti jų pusiausvyrą. Tam reikia žinių.

Ciklą, kurio partneris yra portalas „Statyba ir architektūra“ / sa.lt ir kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir UAB „ACO Nordic“, sudaro 6 paskaitos. Jas skaitys įvairių sričių ekspertai iš Lietuvos ir užsienio.  Laukiami profesionalai ir visi, kam rūpi architektūra ir miestokūra.

Antra šio ciklo paskaita vyks 2024 m. kovo 6 d. 

Paskaitą „Kam reikalingas miestų tankinimas: Vilniaus atvejis“ skaitys architektas-urbanistas Mindaugas Pakalnis.

Anot M. Pakalnio, miesto tankinimas ilgą laiką buvo nepatogi TABU tema, nagrinėjama tik siaurose uždarose profesionalų diskusijose. Viešumoje ji buvo sutinkama akivaizdžiai priešiškai ir tokia sąvoka net nebuvo vartojama bendruosiuose planuose ir vystymo strategijose. Džiugu, bet situacija keičiasi. Ir platesni visuomenės sluoksniai jau suvokia, kad miestai, tame skaičiuje ir pasaulio paveldo sąraše esantys, gimė, augo ir formavosi tankėdami. Ilgainiui suvokta, jog tam, kad urbanistinė struktūra funkcionuotų, būtina tam tikras viešųjų erdvių, gatvių , infrastruktūros ir paslaugų vartotojų skaičius. Reikalingas šurmulys gatvėse ir vaikai, žaidžiantys parkuose. Tad paskaitoje pabandysime padiskutuoti, koks tas teisingas Vilniaus gyventojų tankis, kaip suformuoti tankią, bet gyvenimo kokybę užtikrinančią urbanistinę struktūrą, kokie Vilniaus tankėjimo rezervai . Su statistika ir žemėlapiais.

Paskaitoje laukiami visi: tiek architektai profesionalai, tiek kraštovaizdžio ar paveldo specialistai, sociologai, politikai, žmonės, neabejingi savo aplinkai, ateičiai.

DATA: visi besidomintys kviečiami paskaitas žiūrėti nuotoliniu būdu 2024 m. kovo 6 d., trečiadienį, 11.00 val. (registracija nuo 10.30 val.). 

TRUKMĖ: 2 ak. val.

VIETA: paskaita vyks nuotoliniu būdu ZOOM konferencinėje platformoje (užsiregistravusieji pakvietimą gaus el. paštu).
Vėliau paskaitą bus galima peržiūrėti youtube kanale.

Renginys nemokamas. Registruotis čia.

Programa:
10.30-11.00 Registracija ZOOM platformoje
11.00-12.30 „Kam reikalingas miestų tankinimas: Vilniaus atvejis“ (lekt. architektas-urbanistas Mindaugas Pakalnis; moderuoja Aida Štelbienė)
12.30-12.45  klausimai/ atsakymai
12.45-13.00 norintys pažymėjimo dalyviai, kurie neužsiregistravo su vaizdu ir garsu, atsako į kelis klausimus išklausytos paskaitos tema

Organizatorius: Architektūros kokybės vystymo asociacija
Partneris: portalas sa.lt („Statyba ir architektūra“)
Ciklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, ACO Nordic

Dizainerė Paulina Kazlauskienė | Third Sister

***

2024 m. ciklo „Subalansuotas miestų tankinimas” paskaitų įrašai:
– On urban densification effects and planning motivations („Apie urbanistinį tankinimo poveikį ir planavimo motyvus“; paskaita anglų k.) (lekt. architektė-urbanistė, dr. M. Berghauser Pont)

2023 m. ciklo „Naujasis Existenzminimum: architektūros kokybės klausimai“ paskaitų įrašai:
– Architecture as a Platform for Sharing („Architektūra kaip dalinimosi platforma“) (lekt. architektas, miesto sociologas Carles Baiges Camprubí / LACOL Aruitectura Cooperativa)
– „The need for understanding the indoor environment and its occupants“ („Poreikis suprasti patalpų aplinką ir jos naudotojus“, paskaita anglų k.; lekt. prof. dr. Philomena Bluyssen)
– „Kas kuria gyvybę mieste? Gyvybingos urbanistinės struktūros parametrai“
(lekt. D. Baltrušaitis | BAULAND)
– „Maža erdvė – didelis projektas“
(lekt. G. Šarkauskienė ir A. Šarkauskas | ŠA Atelier).
– „Egzistencinis minimumas: Mažo gabarito buto istorija XX amžiuje“ (lekt. M. Drėmaitė)

2022 m. ciklo „Ateities architektūros kontekstai“ paskaitų įrašai:

– „Ko galime pasimokyti iš tradicinės architektūros?“(lekt. R. Bertašiūtė)
– „Kaip teritorijų planavimo ir statybos teisinis reguliavimas Lietuvoje atspindi klimato kaitą?“
(lekt. K. Matvejenkaitė)
– Photosynthetica for the Future („Fotosintetika ateičiai“)
(lekt. C. Pasquero ir M. Poletto)
– „Gyvybingas miestas“ (Livalbe City)
(lekt. G. Puzinauskienė)
– „Klimato kaita ir miestai“
(lekt. J. Kilpys) 
– „Miestų gamtinis karkasas: pasaulinės tendencijos ir Lietuvos bendrasis planas“
(lekt.  R. Skorupskas)

AKVA 2021 m. rudenį organizuoto paskaitų ciklo „Materija kaip kūrybinis instrumentas architektūroje“ įrašai: 

– „Architektūrinės detalės ir medžiagos“ (A. Ambrasas)
–  How to choose materials for the benefit of architecture? („Kaip parinkti medžiagas architektūros labui?“) (S. Rintala)
– „Istorinės aplinkos ir materijos padiktuota“
(G. Prikockis) 
„Medis šiuolaikinės architektūros formų paieškoje“
(lekt. A. Gabrėnas)
 „Lietuvos betono architektūra: kultūrinė vertė ir atnaujinimo iššūkiai“  (A. Černauskienė)

AKVA 2021 m. pavasarį organizuoto filmuojamų paskaitų ciklo „Kaip žmogus suvokia architektūrinę aplinką?“ įrašai: 
„Kokius pranešimus mums siunčia pastatai ir ar mokame juos skaityti?“ (V. Petrušonis)
– „Emotional Cartography“ (Ch. Nold) 
„Architektūrinė aplinka ir emocinis atsakas“ (G. Characiejienė)
– „Apie architektūros ir individo erdvinę percepciją“ (K. Jašinskaitė)
– „M. Merleau-Ponty fenomenologija: įkūnytasis aplinkos suvokimas“ (D. Jonkus)
– „Atmosferinio dizaino gestai“ (J. Pečiulytė)

AKVA 2020 m. rudenį organizuoto filmuojamų paskaitų ciklo „Utopija ir eksperimentas architektūroje“ įrašai: 
– K. Saboliaus „Apie erdvę ir vaizduotę“,
– R. Kučinsko „Architektūrinė utopija vakar ir šiandien“ ir D. Čiupailaitės „Architektūra kaip konkrečioji utopija – Henri Lefebvre idėjos architektams“,
– T. Grunskio „Kūrybinis eksperimentas architektūroje. Teorija ir praktika“,
– M. Kuč’o „Experimenting with public urban furniture“.

AKVA 2020 m. organizuoto filmuojamų paskaitų ciklo „Miesto formavimas ir visuomenė“ įrašai:
– vasario 18 d. čia,
– gegužės 19 d. čia,
– 
birželio 16 d. čia,
 birželio 30 d. čia.

***

Norintiems gauti architekto kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą, išrašymo mokestis – 18 Eur (PVM netaikomas).
Užpildžius registracijos formą, mokestį vėliausiai iki 2024 m. kovo mėn. 4 d. imtinai reikia pervesti į Architektūros kokybės vystymo asociacijos (kodas 304104654) sąskaitą:
LT367044060008055397, bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440 nurodant:
— „už 2024-03-06 AKVA kursus“;
— dalyvio vardą ir pavardę (vardus ir pavardes, jei mokama už kelis dalyvius).

PASTABOS:
1. Nuotolinius kursus išklausę ir į klausimus apie paskaitų turinį atsakę architektai gaus 2 ak. valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų išklausymą patvirtinančius pažymėjimus. Paskaita skirta  statybos techninės veiklos pagrindinių sričių ir teritorijų planavimo vadovams.
Programa ir jos priedas Nr. 7 suderinti su Aplinkos ministerija ir Lietuvos architektų rūmais. DĖMESIO: būtina turėti kompiuterį ir internetinį ryšį.
2. Kursuose dalyvauti galima tik užsiregistravus iš anksto. Kursų dieną registracija negalima.
3. Prašome pildyti registracijos formą lietuviškomis raidėmis, nes pagal Jūsų pateiktus duomenis yra išrašomi dalyvavimo kursuose pažymėjimai.
4. Prašome atidžiai įrašyti mokėtojo duomenis, nes remiantis jais bus išrašomos sąskaitos faktūros.
5. Dalyvių, užsiregistravusių, bet dėl pasikeitusių aplinkybių negalinčių atvykti ir išklausyti kursų, prašome el. paštu akvabiuras@gmail.com informuoti apie šias aplinkybes ne vėliau kaip likus 24 val. iki kursų pradžios. Tokiu atveju dalyvio sumokėtas klausytojo mokestis bus perkeliamas į sekančius kursus, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti. Dalyviams, kurie apie savo nedalyvavimą praneš el. paštu akvabiuras@gmail.com likus mažiau nei 24 val. iki kursų pradžios, sekančiuose kursuose, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti, bus suteikiama 50 % nuolaida. Dalyviams neatvykusiems ir nepranešusiems apie savo nedalyvavimo priežastį iki kursų pradžios – klausytojo mokestis kompensuojamas nebus.
6. Dalyviams, išklausiusiems dalį kursų, bus išduodami pažymėjimai su perpus mažesniu valandų skaičiumi.

REGISTRUOTIS ČIA.