Nuotolinių paskaitų ciklo „Naujasis Existenzminimum: architektūros kokybės klausimai“ III dalis

2023 m. pavasarį vyksta Architektūros kokybės vystymo asociacijos rengiamas paskaitų ciklas „Naujasis Existenzminimum: architektūros kokybės klausimai“, skirtas minimalaus būsto kokybės klausimams aptarti (in English please see bellow).

Juo kviečiame architektūros profesionalus ir visuomenę reaguoti į pastarųjų metų tendencijas, klimato krizės keliamus iššūkius, ir apmąstyti, kaip, traukiantis miesto viešosioms ir būsto erdvėms, vis dažniau patenkant į krizines (karščio bangų, liūčių, etc.) situacijas, užtikrinti žmogui būtiną gyvenimo kokybę. Tam, pasiremdami XX a. architektų pasiūlyta „existenzminimum“ („egzistencinio minimumo“ – minimalaus būsto) koncepcija, bandysime pažvelgti, ar vis dar aktualūs XX a. modernistų siūlymai racionalizuoti gyvenamąją aplinką. Klausime, kaip su žmonių tankėjimu miestuose dorojasi šių dienų kūrėjai bei kaip būtų galima transformuoti šią koncepciją, atsižvelgiant į šiuolaikinius mokslo tyrimus ir inovacijas. Plačiau apie ciklą skaitykite čia.

Ciklą, kurio partneris yra žurnalas „Statyba ir architektūra“/ sa.lt ir kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, sudaro 5 paskaitos.

Trečioji ciklo paskaita vyks 2023 m. gegužės 11 d. 

Jei pirmoje paskaitoje susipažinome su minimalaus būsto koncepcija ir jos raida, o antroje paskaitoje išgirdome, kaip mažų gabaritų būstą sekasi kurti šių dienų architektams, tai trečioje paskaitoje – The need for understanding the indoor environment and its occupants („Poreikis suprasti patalpų aplinką ir jos naudotojus“, paskaita anglų k.) – analizuosime vidaus mikroklimato klausimus. Delfto technologijos universiteto (Nyderlandai) profesorės dr. Philomena Bluyssen paskaitoje išgirsime, kad vertinant patalpų aplinką ir jos poveikį žmogui, reikia atsižvelgti ne tik į įprastus, kiekybinius patalpų mikroklimato aspektus, tokius kaip oro kokybė, apšvietimas, akustika ir šiluma, bet ir į kokybinius, pavyzdžiui, kitus stresorius ir faktorius: psichologinius, psichosocialinius, socialinius ar gamtinės aplinkos poreikius. Ilgamečiai mokslininkės tyrimai parodė, kad vidaus aplinką reikia vertinti holistiškai, kreipti dėmesį ne tik į negatyvius, bet ir pozityvius faktorius. Šį patalpų aplinkos vertinimo modelį ir pristatys lektorė.

Moderatorė – Aida Štelbienė.

DATA: visi besidomintys kviečiami paskaitas žiūrėti nuotoliniu būdu 2023 m. gegužės 11 d. , ketvirtadienį, 11.00 val. (registracija nuo 10.30 val.). 

TRUKMĖ: 2 ak. val.

VIETA: paskaita vyks nuotoliniu būdu ZOOM konferencinėje platformoje (užsiregistravusieji pakvietimą gaus el. paštu).
Vėliau paskaitą bus galima peržiūrėti youtube kanale.

Renginys nemokamas. Registruotis čia.

Programa:
10.30-11.00 Registracija ZOOM platformoje;
11.00-12.30 The need for understanding the indoor environment and its occupants („Poreikis suprasti patalpų aplinką ir jos naudotojus“, paskaita anglų k.)  (lekt. Delfto technologijos universiteto (Nyderlandai) prof. dr. Ph. Bluyssen; moderuoja A. Štelbienė);
12.30-12.45  klausimai/ atsakymai;
12.45-13.00 norintys pažymėjimo dalyviai atsako į kelis klausimus išklausytos paskaitos tema.

Organizatorius: Architektūros kokybės vystymo asociacija
Partneris: žurnalas „Statyba ir architektūra“/ sa.lt
Ciklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Dizainas: Justė Pečiulytė

***

Apie lektorę

Prof. dr. Philomena M. Bluyssen daugiau nei dvidešimt metų dirbo tyrėja Nyderlandų taikomųjų mokslinių tyrimų organizacijoje (TNO), kur, be kita ko, koordinavo kelis Europos vidaus aplinkos kokybės ir energijos naudojimo optimizavimo projektus.

2012 m. ji tapo Delfto technologijos universiteto Architektūros ir urbanistinės aplinkos fakulteto (Nyderlandai) profesore (specializacija – uždarų patalpų aplinka).

2019 m. Bluyssen dėstė Feng Chia universitete Taichunge, Taivane, kaip vizituojanti profesorė.
Delfto technologijos universitete ji inicijavo 25 įmonių ir organizacijų remiamą eksperimentinę laboratoriją SenseLab, kurioje neseniai atliko iškvepiamų aerozolių perdavimo oru tyrimus.

Ph. Bluyssen yra daugiau nei 275 publikacijų autorė ar bendraautorė; skaitė pranešimus kaip kviestinė, garbės ar pagrindinė lektorė keliose konferencijose ir universitetuose. Už 2010 m. knygą „Uždarų erdvių aplinkos vadovas: kaip padaryti pastatus sveikus ir patogius“ ji pelnė prestižinį „Choice Outstanding Academic Titles of 2010“ apdovanojimą. Jos knyga „Sveika patalpų aplinka – kaip įvertinti pastatų gyventojų gerovę”, išleista 2014 m., 2016-aisiais pelnė IDEC knygos apdovanojimą.

***

EN

The cycle of 5 lectures “Architectural Contexts for the Future” is taking place this spring. in 2023 In the spring, the lecture series “The New Existenzminimum: Questions of Architectural Quality” organized by the Association for the Development of Architectural Quality, is dedicated to discussing minimum housing quality issues. The cycle is funded by the Lithuanian Council for Culture, and the partner is the magazine Statyba ir architektūra / sa.lt.

In the third lecture we will discuss indoor environmental quality (IEQ). Prof. dr. Philomena M. Bluyssen form Delft University of Technology (Netherlands) presents lecture The need for understanding the indoor environment and its occupants. According to her, indoor air quality is an important part of indoor environment, confirmed in the past two years by the pandemic. The other factors, thermal quality, acoustical or sound quality and visual or lighting quality, can also play an important role in how you experience the indoor environment as a whole.

Research has shown that, even though the conditions seem to comply with current standards for indoor environmental quality (IEQ) based on single-dose response relationships, staying indoors is not good for our health. In our current standards, IEQ is still described with quantitative dose-related indicators, expressed in number and/or ranges of numbers for each of the factors (indoor air, lighting, acoustics and thermal aspects).

Individual differences in needs and preferences of occupants (over time) are not accounted for. Other stressors and factors, whether of psychological, physiological, personal, social or environmental nature, are rarely considered. Interactions of stressors and effects at and between human and environment level are ignored. The focus is on preventing negative effects: positive effects are usually not considered.

There is a need for an new model for assessing IEQ; a model which takes account of the combined effects of positive and negative stress factors in buildings on people (patterns), interactions, as well as the (dynamic) preferences and needs of occupants (profiles) and dynamics of the environment.

Everyone is welcome to the lecture: professional architects and landscape or heritage specialists, sociologists, politicians, people who are not indifferent to their environment, the future.

DATE: All interested are invited to watch the lecture remotely on Thursday, May 11, at 11 AM (Helsinki time zone) (registration starts at 10.30 AM).

LOCATION: The lecture will take place remotely on the ZOOM conference platform (registrants will receive an invitation by email).
The event is free. Registration is required.

Later, the lecture will be available on the youtube channel.

Program:
10.30-11.00 Registration on the ZOOM platform;
11.00-12.30 The need for understanding the indoor environment and its occupants (Lecture in English) (lect. prof. dr. Philomena Bluyssen);
12.30-12.45 Q&A session.

Organizer: the Association for the Development of Architectural Quality.
Partner: magazine Statyba ir architektūra / sa.lt.
The cycle is funded by the Lithuanian Council for Culture.
Design by Justė Pečiulytė.

***

2023 m. ciklo „Naujasis Existenzminimum: architektūros kokybės klausimai“ paskaitų įrašai:
– „Maža erdvė – didelis projektas“ (lekt. G. Šarkauskienė ir A. Šarkauskas | ŠA Atelier).
– „Egzistencinis minimumas: Mažo gabarito buto istorija XX amžiuje“ (lekt. M. Drėmaitė)

2022 m. ciklo „Ateities architektūros kontekstai“ paskaitų įrašai:
– „Ko galime pasimokyti iš tradicinės architektūros?“(lekt. R. Bertašiūtė)
– 
„Kaip teritorijų planavimo ir statybos teisinis reguliavimas Lietuvoje atspindi klimato kaitą?“(lekt. K. Matvejenkaitė)
– Photosynthetica for the Future („Fotosintetika ateičiai“) 
(lekt. C. Pasquero ir M. Poletto)
– 
„Gyvybingas miestas“ (Livalbe City) (lekt. G. Puzinauskienė)
– 
„Klimato kaita ir miestai“ (lekt. J. Kilpys) 
– 
„Miestų gamtinis karkasas: pasaulinės tendencijos ir Lietuvos bendrasis planas“(lekt.  R. Skorupskas)

AKVA 2021 m. rudenį organizuoto paskaitų ciklo „Materija kaip kūrybinis instrumentas architektūroje“ įrašai: 

– „Architektūrinės detalės ir medžiagos“ (A. Ambrasas)
–  How to choose materials for the benefit of architecture? („Kaip parinkti medžiagas architektūros labui?“) (S. Rintala)
– „Istorinės aplinkos ir materijos padiktuota“
(G. Prikockis) 
„Medis šiuolaikinės architektūros formų paieškoje“
(lekt. A. Gabrėnas)
 „Lietuvos betono architektūra: kultūrinė vertė ir atnaujinimo iššūkiai“  (A. Černauskienė)

AKVA 2021 m. pavasarį organizuoto filmuojamų paskaitų ciklo „Kaip žmogus suvokia architektūrinę aplinką?“ įrašai: 
„Kokius pranešimus mums siunčia pastatai ir ar mokame juos skaityti?“ (V. Petrušonis)
– „Emotional Cartography“ (Ch. Nold) 
– „Architektūrinė aplinka ir emocinis atsakas“ (G. Characiejienė) https://www.youtube.com/watch?v=4a6fjIZZAzw
– „Apie architektūros ir individo erdvinę percepciją“ (K. Jašinskaitė)
– „M. Merleau-Ponty fenomenologija: įkūnytasis aplinkos suvokimas“ (D. Jonkus)
– „Atmosferinio dizaino gestai“ (J. Pečiulytė)

AKVA 2020 m. rudenį organizuoto filmuojamų paskaitų ciklo „Utopija ir eksperimentas architektūroje“ įrašai: 
– K. Saboliaus „Apie erdvę ir vaizduotę“,
– R. Kučinsko „Architektūrinė utopija vakar ir šiandien“ ir D. Čiupailaitės „Architektūra kaip konkrečioji utopija – Henri Lefebvre idėjos architektams“,
– T. Grunskio „Kūrybinis eksperimentas architektūroje. Teorija ir praktika“,
– M. Kuč’o „Experimenting with public urban furniture“.

AKVA 2020 m. organizuoto filmuojamų paskaitų ciklo „Miesto formavimas ir visuomenė“ įrašai:
– vasario 18 d. čia,
– gegužės 19 d. čia,
– 
birželio 16 d. čia,
 birželio 30 d. čia.

***

Norintiems gauti architekto kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą, išrašymo mokestis – 18 Eur (PVM netaikomas).
Užpildžius registracijos formą, mokestį vėliausiai iki 2023 m. gegužės mėn. 9 d. imtinai reikia pervesti į Architektūros kokybės vystymo asociacijos (kodas 304104654) sąskaitą:
LT367044060008055397, bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440 nurodant:
— „už 2023-05-11 AKVA kursus“;
— dalyvio vardą ir pavardę (vardus ir pavardes, jei mokama už kelis dalyvius).

PASTABOS:
1. Nuotolinius kursus išklausę ir į klausimus apie paskaitų turinį atsakę architektai gaus 2 ak. valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų išklausymą patvirtinančius pažymėjimus. Paskaita skirta  statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams.
Programa ir jos priedas Nr. 5 suderinti su Aplinkos ministerija ir Lietuvos architektų rūmais. DĖMESIO: būtina turėti kompiuterį ir internetinį ryšį.
2. Kursuose dalyvauti galima tik užsiregistravus iš anksto. Kursų dieną registracija negalima.
3. Prašome pildyti registracijos formą lietuviškomis raidėmis, nes pagal Jūsų pateiktus duomenis yra išrašomi dalyvavimo kursuose pažymėjimai.
4. Prašome atidžiai įrašyti mokėtojo duomenis, nes remiantis jais bus išrašomos sąskaitos faktūros.
5. Dalyvių, užsiregistravusių, bet dėl pasikeitusių aplinkybių negalinčių atvykti ir išklausyti kursų, prašome el. paštu akvabiuras@gmail.com informuoti apie šias aplinkybes ne vėliau kaip likus 24 val. iki kursų pradžios. Tokiu atveju dalyvio sumokėtas klausytojo mokestis bus perkeliamas į sekančius kursus, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti. Dalyviams, kurie apie savo nedalyvavimą praneš el. paštu akvabiuras@gmail.com likus mažiau nei 24 val. iki kursų pradžios, sekančiuose kursuose, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti, bus suteikiama 50 % nuolaida. Dalyviams neatvykusiems ir nepranešusiems apie savo nedalyvavimo priežastį iki kursų pradžios – klausytojo mokestis kompensuojamas nebus.
6. Dalyviams, išklausiusiems dalį kursų, bus išduodami pažymėjimai su perpus mažesniu valandų skaičiumi.

REGISTRUOTIS ČIA.