Nuotolinių paskaitų ciklo „Naujasis Existenzminimum: architektūros kokybės klausimai“ IV dalis

2023 m. pavasarį vyksta Architektūros kokybės vystymo asociacijos rengiamas paskaitų ciklas „Naujasis Existenzminimum: architektūros kokybės klausimai“, skirtas minimalaus būsto kokybės klausimams aptarti.

Su architektūros profesionalais ir gyventojais gręžiamės į pastarųjų metų tendencijas, klausdami kaip, traukiantis miesto viešosioms ir būsto erdvėms, užtikrinti žmogui būtiną gyvenimo kokybę. Tam, be kitų, turime atsakyti į klausimą: kas yra „minimalus būstas“, kitaip tariant, atsigręžti į XX a. pasiūlytą „existenzminimum“ („egzistencinio minimumo“) koncepciją. Paskaitose išgirsime, ar vis dar aktualūs XX a. modernistų siūlymai racionalizuoti gyvenamąją aplinką, bei patyrinėsime, kaip su žmonių tankėjimu miestuose dorojasi šių dienų kūrėjai ir kaip būtų galima transformuoti šią koncepciją, atsižvelgiant į šiuolaikinius mokslo tyrimus ir inovacijas. Plačiau apie ciklą skaitykite čia.

Ciklą, kurio partneris yra žurnalas „Statyba ir architektūra“/ sa.lt ir kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, sudaro 5 paskaitos.

Ketvirtoji ciklo paskaita vyks 2023 m. gegužės 24 d. 

Jei pirmose paskaitose susipažinome su minimalaus būsto koncepcija ir jos raida bei praktiniais aspektais, keliančiais iššūkius šių dienų architektams, dabar gręžiamės į miestą. Drauge patyrinėsime „Kas kuria gyvybę mieste? Gyvybingos urbanistinės struktūros parametrai“. Paskaitoje lektorius architektas-urbanistas Donatas Baltrušaitis (BAULAND) klaus, kaip subalansuoti miesto tankumą su kokybiškomis žaliosiomis erdvėmis. Kur galima tankinti ir kiek, kokie kriterijai turi būti atliepti kuriant gyvybingą miestą? Pasak jo, miesto tankinimas negali būti savaiminis tikslas. Visi senieji miestai buvo sukurti pagal tai, kaip žmonės judėjo kojomis, kiek toli galėjo žiūrėti akimis ir kaip naudojosi aplinka. Pirmiausia reikėtų kurti gyvenimą mieste, tada kokybišką gyvenamąją aplinką, viešųjų erdvių tinklą ir tik tada formuoti urbanistinę struktūrą su atitinkamu tankumu pagal žmogiško mastelio kūrimo principus. Dažniausiai pradedama nuo pastatų projektavimo, kuomet aplinkos erdvės likutis atiduodamas viešosioms erdvėms arba automobilių parkavimo aikštelėms, kokybiškame miesto planavimo procese turėtų būti atvirkščiai.

Paskaitoje laukiami visi: tiek architektai profesionalai, tiek kraštovaizdžio ar paveldo specialistai, sociologai, politikai, žmonės, neabejingi savo aplinkai, ateičiai.

DATA: visi besidomintys kviečiami paskaitas žiūrėti nuotoliniu būdu 2023 m. gegužės 24 d., trečiadienį, 11.00 val. (registracija nuo 10.30 val.). 

TRUKMĖ: 2 ak. val.

VIETA: paskaita vyks nuotoliniu būdu ZOOM konferencinėje platformoje (užsiregistravusieji pakvietimą gaus el. paštu).
Vėliau paskaitą bus galima peržiūrėti youtube kanale.

Renginys nemokamas. Registruotis čia.   

Programa:
10.30-11.00 Registracija ZOOM platformoje;
11.00-12.30 „Kas kuria gyvybę mieste? Gyvybingos urbanistinės struktūros parametrai“ (lekt. architektas-urbanistas Donatas Baltrušaitis; moderuoja Aida Štelbienė);
12.30-12.45  klausimai/ atsakymai;
12.45-13.00 norintys pažymėjimo dalyviai, kurie neužsiregistravo su vaizdu ir garsu, atsako į kelis klausimus išklausytos paskaitos tema.

Organizatorius: Architektūros kokybės vystymo asociacija
Partneris: žurnalas „Statyba ir architektūra“/ sa.lt
Ciklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Dizainas: Justė Pečiulytė

***

Apie lektorių

Donatas Baltrušaitis yra architektas, urbanistas, teritorijų planuotojas. Jis įkūrė urbanistinio planavimo įmonę BAULAND. Donatas 2011 metais baigė architektūros bakalauro studijas Vilniaus Gedimino technikos universitete, studijuodamas gavo Arno Dineikos stipendiją. 2014 metais su pagyrimu pabaigė urbanistinio planavimo magistro studijas Delfto Universitete, Nyderlanduose.

Ilgametė tarptautinė profesinė darbo patirtis, vadovaujant didelės apimties strateginiams, urbanistinės regeneracijos ir teritorijų planavimo projektams Belgijoje, Olandijoje, Didžiojoje Britanijoje, dabar leidžia Donatui šią patirtį taikyti Lietuvoje. Jis kartu su bendraminčiais sėkmingai įgyvendina sudėtingus kompleksiškus architektūrinius-urbanistinius projektus pasitelkiant įtraukų planavimo procesą su visomis suinteresuotomis šalimis kaip metodą geriausiems rezultatams užtikrinti.

Donatas aktyviai dalyvauja tarptautinėse planuotojų, architektų, urbanistų konferencijose, konsultuoja, skaito paskaitas, pranešimus, moderuoja dialogą tarp valstybės institucijų, savivaldybių ir bendruomenių. Donatas taip pat yra asociacijos LUIT (Lietuvos urbanistinių inovacijų tinklas) bendraįkūrėjas.

***

2023 m. ciklo „Naujasis Existenzminimum: architektūros kokybės klausimai“ paskaitų įrašai:
– „The need for understanding the indoor environment and its occupants“ („Poreikis suprasti patalpų aplinką ir jos naudotojus“, paskaita anglų k.; lekt. prof. dr. Philomena Bluyssen)
– „Maža erdvė – didelis projektas“
(lekt. G. Šarkauskienė ir A. Šarkauskas | ŠA Atelier).
– „Egzistencinis minimumas: Mažo gabarito buto istorija XX amžiuje“ (lekt. M. Drėmaitė)

2022 m. ciklo „Ateities architektūros kontekstai“ paskaitų įrašai:
– „Ko galime pasimokyti iš tradicinės architektūros?“(lekt. R. Bertašiūtė)
– 
„Kaip teritorijų planavimo ir statybos teisinis reguliavimas Lietuvoje atspindi klimato kaitą?“(lekt. K. Matvejenkaitė)
– Photosynthetica for the Future („Fotosintetika ateičiai“) 
(lekt. C. Pasquero ir M. Poletto)
– 
„Gyvybingas miestas“ (Livalbe City) (lekt. G. Puzinauskienė)
– 
„Klimato kaita ir miestai“ (lekt. J. Kilpys) 
– 
„Miestų gamtinis karkasas: pasaulinės tendencijos ir Lietuvos bendrasis planas“(lekt.  R. Skorupskas)

2021 m. rudenį organizuoto paskaitų ciklo „Materija kaip kūrybinis instrumentas architektūroje“ įrašai:

– „Architektūrinės detalės ir medžiagos“ (A. Ambrasas)
–  How to choose materials for the benefit of architecture? („Kaip parinkti medžiagas architektūros labui?“) (S. Rintala)
– „Istorinės aplinkos ir materijos padiktuota“
(G. Prikockis) 
„Medis šiuolaikinės architektūros formų paieškoje“
(lekt. A. Gabrėnas)
 „Lietuvos betono architektūra: kultūrinė vertė ir atnaujinimo iššūkiai“  (A. Černauskienė)

2021 m. pavasarį organizuoto filmuojamų paskaitų ciklo „Kaip žmogus suvokia architektūrinę aplinką?“ įrašai: 
„Kokius pranešimus mums siunčia pastatai ir ar mokame juos skaityti?“ (V. Petrušonis)
– „Emotional Cartography“ (Ch. Nold) 
– „Architektūrinė aplinka ir emocinis atsakas“ (G. Characiejienė) https://www.youtube.com/watch?v=4a6fjIZZAzw
– „Apie architektūros ir individo erdvinę percepciją“ (K. Jašinskaitė)
– „M. Merleau-Ponty fenomenologija: įkūnytasis aplinkos suvokimas“ (D. Jonkus)
– „Atmosferinio dizaino gestai“ (J. Pečiulytė)

2020 m. rudenį organizuoto filmuojamų paskaitų ciklo „Utopija ir eksperimentas architektūroje“ įrašai: 
– K. Saboliaus „Apie erdvę ir vaizduotę“,
– R. Kučinsko „Architektūrinė utopija vakar ir šiandien“ ir D. Čiupailaitės „Architektūra kaip konkrečioji utopija – Henri Lefebvre idėjos architektams“,
– T. Grunskio „Kūrybinis eksperimentas architektūroje. Teorija ir praktika“,
– M. Kuč’o „Experimenting with public urban furniture“.

2020 m. organizuoto filmuojamų paskaitų ciklo „Miesto formavimas ir visuomenė“ įrašai:
– vasario 18 d. čia,
– gegužės 19 d. čia,
– 
birželio 16 d. čia,
 birželio 30 d. čia.

***

Norintiems gauti architekto kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą, išrašymo mokestis – 18 Eur (PVM netaikomas).
Užpildžius registracijos formą, mokestį vėliausiai iki 2023 m. gegužės mėn. 22 d. imtinai reikia pervesti į Architektūros kokybės vystymo asociacijos (kodas 304104654) sąskaitą:
LT367044060008055397, bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440 nurodant:
— „už 2023-05-24 AKVA kursus“;
— dalyvio vardą ir pavardę (vardus ir pavardes, jei mokama už kelis dalyvius).

PASTABOS:
1. Nuotolinius kursus išklausę (o neprisiregistravę su vaizdu ir garsu – ir atsakę į klausimus apie paskaitų turinį) architektai gaus 2 ak. valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų išklausymą patvirtinančius pažymėjimus. Paskaita skirta  statybos techninės veiklos pagrindinių sričių bei teritorijų planavimo sričių vadovams.
Programa ir jos priedas Nr. 5 suderinti su Aplinkos ministerija ir Lietuvos architektų rūmais. DĖMESIO: būtina turėti kompiuterį ir internetinį ryšį.
2. Kursuose dalyvauti galima tik užsiregistravus iš anksto. Kursų dieną registracija negalima.
3. Prašome pildyti registracijos formą lietuviškomis raidėmis, nes pagal Jūsų pateiktus duomenis yra išrašomi dalyvavimo kursuose pažymėjimai.
4. Prašome atidžiai įrašyti mokėtojo duomenis, nes remiantis jais bus išrašomos sąskaitos faktūros.
5. Dalyvių, užsiregistravusių, bet dėl pasikeitusių aplinkybių negalinčių atvykti ir išklausyti kursų, prašome el. paštu akvabiuras@gmail.com informuoti apie šias aplinkybes ne vėliau kaip likus 24 val. iki kursų pradžios. Tokiu atveju dalyvio sumokėtas klausytojo mokestis bus perkeliamas į sekančius kursus, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti. Dalyviams, kurie apie savo nedalyvavimą praneš el. paštu akvabiuras@gmail.com likus mažiau nei 24 val. iki kursų pradžios, sekančiuose kursuose, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti, bus suteikiama 50 % nuolaida. Dalyviams neatvykusiems ir nepranešusiems apie savo nedalyvavimo priežastį iki kursų pradžios – klausytojo mokestis kompensuojamas nebus.
6. Dalyviams, išklausiusiems dalį kursų, bus išduodami pažymėjimai su perpus mažesniu valandų skaičiumi.

REGISTRUOTIS ČIA.