Nuotolinių paskaitų ciklo „Naujasis Existenzminimum: architektūros kokybės klausimai“ V dalis

2023 m. pavasarį vyksta Architektūros kokybės vystymo asociacijos rengiamas paskaitų ciklas „Naujasis Existenzminimum: architektūros kokybės klausimai“, skirtas minimalių būsto ir miesto erdvių kokybės klausimams aptarti.

Su architektūros profesionalais ir gyventojais gręžiamės į pastarųjų metų tendencijas, klausdami kaip, traukiantis miesto viešosioms ir būsto erdvėms, užtikrinti žmogui būtiną gyvenimo kokybę. Tam, be kitų, turime atsakyti į klausimą: kas yra „minimalus būstas“, kitaip tariant, atsigręžti į XX a. pasiūlytą „existenzminimum“ („egzistencinio minimumo“) koncepciją. Paskaitose išgirsime, ar vis dar aktualūs XX a. modernistų siūlymai racionalizuoti gyvenamąją aplinką, bei patyrinėsime, kaip su žmonių tankėjimu miestuose dorojasi šių dienų kūrėjai ir kaip būtų galima transformuoti šią koncepciją, atsižvelgiant į šiuolaikinius mokslo tyrimus ir inovacijas. Viena galimų strategijų – dalinimosi architektūra. Plačiau apie ciklą skaitykite čia.

Ciklą, kurio partneris yra žurnalas „Statyba ir architektūra“/ sa.lt ir kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, sudaro 5 paskaitos.

Ketvirtoji ciklo paskaita vyks 2023 m. birželio 8 d. 

Jei pirmose paskaitose susipažinome su minimalaus būsto koncepcija ir jos raida bei praktiniais aspektais, keliančiais iššūkius šių dienų architektams, dabar gręžiamės į miestą. Drauge patyrinėsime Architecture as a Platform for Sharing („Architektūra kaip dalinimosi platforma“) (paskaita anglų k.). Paskaitoje 2022 metų Mies van der Rohe laureato („Kylančios architektūros“ kategorijoje) LACOL Arquitectura Cooperativa vienas įkūrėjų: architektas, miesto sociologas Carles Baiges Camprubí aptars, kaip kooperatyvinio būsto projektai gali būti sėkmingai naudojami eksperimentuojant kolektyvinio būsto statyboje. Tai leidžia įveikti kai kuriuos įprasto valstybinio ir privataus būsto plėtros suvaržymus. Kooperatyvo modelio ypatumai suteikia galimybę kvestionuoti iš anksto nustatytas vertybes ir praktiką.
Pasak lektoriaus, architektūra turi reaguoti. Norint permąstyti aplinkos ir bendruomenės sugyvenimo santykį, būtina iš naujo apibrėžti perėjimą tarp viešojo ir privataus, “išplaunant” namų erdvės ribas. Taip pat svarbu permąstyti naujas kolektyvines programas, pritaikytas kiekvienos bendruomenės sambūvio modeliui. Erdviniu požiūriu, judėjimo koridoriai kartu su kooperatyvo bendruomeninėmis erdvėmis atlieka pagrindinį vaidmenį tokiame pastate. Tai iš tikrųjų gali stiprinti sambūvį ir socializaciją tarp kooperatyvo narių, taip pat su visa kaimynija.

Paskaitoje laukiami visi: tiek architektai profesionalai, tiek kraštovaizdžio ar paveldo specialistai, sociologai, politikai, žmonės, neabejingi savo aplinkai, ateičiai.

DATA: visi besidomintys kviečiami paskaitas žiūrėti nuotoliniu būdu 2023 m. birželio 8 d. , ketvirtadienį, 11.00 val. (registracija nuo 10.30 val.). 

TRUKMĖ: 2 ak. val.

VIETA: paskaita vyks nuotoliniu būdu ZOOM konferencinėje platformoje (užsiregistravusieji pakvietimą gaus el. paštu).
Vėliau paskaitą bus galima peržiūrėti youtube kanale.

Renginys nemokamas. Registruotis čia.

Programa:
10.30-11.00 Registracija ZOOM platformoje;
11.00-12.30 „Architecture as a Platform for Sharing“ („Architektūra kaip dalinimosi platforma“) (paskaita anglų k.) (lekt. architektas, miesto sociologas Carles Baiges Camprubí | LACOL Arquitectura Cooperativa; moderuoja Matas Šiupšinskas);
12.30-12.45  klausimai/ atsakymai;
12.45-13.00 norintys pažymėjimo dalyviai, kurie neužsiregistravo su vaizdu ir garsu, atsako į kelis klausimus išklausytos paskaitos tema.

Organizatorius: Architektūros kokybės vystymo asociacija
Partneris: žurnalas „Statyba ir architektūra“/ sa.lt
Ciklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Dizainas: Justė Pečiulytė

***

Apie lektorių

Ispanų architektas, miesto sociologas Carles‘as Baiges‘as Camprubí yra vienas Architektų kooperatyvo LACOL (pelniusio 2022 Mies van der Rohe prizą „Naujos architektūros“ kategorijoje) steigėjų.
Carles‘as Baiges‘as Camprubí yra architektas, mokytojas ir miesto sociologas. Mokėsi architektūros Barselonos architektūros mokykloje (ETSAB / UPC (2011)) ir dalyvavimo proceso Katalonijos atvirajame universitete (UOC (2012)). 2015 m. jis įgijo Miesto sociologijos magistro laipsnį Amsterdamo universitete.
Camprubí domėjimo ir veiklos sritis – socialiniai ir erdviniai klausimai, savo žinias jis taiko projektuose ir tyrimuose, susijusiuose su gyventojų dalyvavimu architektūroje, miestų planavime ir kooperatyvo būstuose. Carles‘as koordinavo ir kartu redagavo leidinius „Kolektyvinė statyba. Dalyvavimas architektūroje ir urbanistikoje“ („Building Collectively. Participation in Architecture and Urban Planning”, 2018) ir „Gyventi bendruomenėje“ („Habitar en comunidad“), kartu su Catarata leidykla (2018).
Camprubí šiuo metu dėsto BAU (Barselonos menų ir dizaino koledže), UC DAVIS (Kalifornijos universitetas) ir kitur.

///

EN

The cycle of 5 lectures “Architectural Contexts for the Future” is taking place this spring. in 2023 In the spring, the lecture series “The New Existenzminimum: Questions of Architectural Quality” organized by the Association for the Development of Architectural Quality, is dedicated to discussing minimum housing quality issues. One of possible strategies – the architecture of sharing. The cycle is funded by the Lithuanian Council for Culture, and the partner is the magazine Statyba ir architektūra / sa.lt.

In the last lecture „Architecture as a Platform for Sharing“ we  discuss cooperative housing architecture. According to architect, city sociologist Carles Baiges Camprubí | LACOL Arquitectura Cooperativa (2022 Mies van der Rohe Emerging Architecture winner) , cooperative housing projects can be used as a framework for experimenting in the production of collective housing. This makes it possible to overcome some of the limitations of conventional developments of public and private housing. The particularities of the cooperative model offer the possibility of questioning pre-established values and practices.
And architecture must respond. To rethink the relationship of the surroundings to community life, it is necessary to redefine the transition between public and private, blurring the limits of domestic space. It is also important to rethink new collective programs adapted to a model of coexistence for each community. Spatially, circulation plays a central role together with the cooperative’s communal spaces. It, indeed, can help generate encounters and instances for socialization among the members of the cooperative as well as with the neighborhood at large.

DATE: All interested are invited to watch the lecture remotely on Thursday, June 8, at 11 AM (Helsinki time zone) (registration starts at 10.30 AM).

LOCATION: The lecture will take place remotely on the ZOOM conference platform (registrants will receive an invitation by email).
The event is free. Registration is required.

Later, the lecture will be available on the youtube channel.

Program:
10.30-11.00 Registration on the ZOOM platform;
11.00-12.30 Architecture as a Platform for Sharing (Lecture in English) (lect. architect, city sociologist Carles Baiges Camprubí | LACOL Arquitectura Cooperativa, moderator Matas Šiupšinskas);
12.30-12.45 Q&A session.

Organizer: the Association for the Development of Architectural Quality.
Partner: magazine Statyba ir architektūra / sa.lt.
The cycle is funded by the Lithuanian Council for Culture.

Design by Justė Pečiulytė.

***

2023 m. ciklo „Naujasis Existenzminimum: architektūros kokybės klausimai“ paskaitų įrašai:
– „The need for understanding the indoor environment and its occupants“ („Poreikis suprasti patalpų aplinką ir jos naudotojus“, paskaita anglų k.; lekt. prof. dr. Philomena Bluyssen)
– „Kas kuria gyvybę mieste? Gyvybingos urbanistinės struktūros parametrai“
(lekt. D. Baltrušaitis | BAULAND)
– „Maža erdvė – didelis projektas“
(lekt. G. Šarkauskienė ir A. Šarkauskas | ŠA Atelier).
– „Egzistencinis minimumas: Mažo gabarito buto istorija XX amžiuje“ (lekt. M. Drėmaitė)

2022 m. ciklo „Ateities architektūros kontekstai“ paskaitų įrašai:
– „Ko galime pasimokyti iš tradicinės architektūros?“(lekt. R. Bertašiūtė)
– 
„Kaip teritorijų planavimo ir statybos teisinis reguliavimas Lietuvoje atspindi klimato kaitą?“(lekt. K. Matvejenkaitė)
– Photosynthetica for the Future („Fotosintetika ateičiai“) 
(lekt. C. Pasquero ir M. Poletto)
– 
„Gyvybingas miestas“ (Livalbe City) (lekt. G. Puzinauskienė)
– 
„Klimato kaita ir miestai“ (lekt. J. Kilpys) 
– 
„Miestų gamtinis karkasas: pasaulinės tendencijos ir Lietuvos bendrasis planas“(lekt.  R. Skorupskas)

2021 m. rudenį organizuoto paskaitų ciklo „Materija kaip kūrybinis instrumentas architektūroje“ įrašai:

– „Architektūrinės detalės ir medžiagos“ (A. Ambrasas)
–  How to choose materials for the benefit of architecture? („Kaip parinkti medžiagas architektūros labui?“) (S. Rintala)
– „Istorinės aplinkos ir materijos padiktuota“
(G. Prikockis) 
„Medis šiuolaikinės architektūros formų paieškoje“
(lekt. A. Gabrėnas)
 „Lietuvos betono architektūra: kultūrinė vertė ir atnaujinimo iššūkiai“  (A. Černauskienė)

2021 m. pavasarį organizuoto filmuojamų paskaitų ciklo „Kaip žmogus suvokia architektūrinę aplinką?“ įrašai: 
„Kokius pranešimus mums siunčia pastatai ir ar mokame juos skaityti?“ (V. Petrušonis)
– „Emotional Cartography“ (Ch. Nold) 
– „Architektūrinė aplinka ir emocinis atsakas“ (G. Characiejienė) https://www.youtube.com/watch?v=4a6fjIZZAzw
– „Apie architektūros ir individo erdvinę percepciją“ (K. Jašinskaitė)
– „M. Merleau-Ponty fenomenologija: įkūnytasis aplinkos suvokimas“ (D. Jonkus)
– „Atmosferinio dizaino gestai“ (J. Pečiulytė)

2020 m. rudenį organizuoto filmuojamų paskaitų ciklo „Utopija ir eksperimentas architektūroje“ įrašai: 
– K. Saboliaus „Apie erdvę ir vaizduotę“,
– R. Kučinsko „Architektūrinė utopija vakar ir šiandien“ ir D. Čiupailaitės „Architektūra kaip konkrečioji utopija – Henri Lefebvre idėjos architektams“,
– T. Grunskio „Kūrybinis eksperimentas architektūroje. Teorija ir praktika“,
– M. Kuč’o „Experimenting with public urban furniture“.

2020 m. organizuoto filmuojamų paskaitų ciklo „Miesto formavimas ir visuomenė“ įrašai:
– vasario 18 d. čia,
– gegužės 19 d. čia,
– 
birželio 16 d. čia,
 birželio 30 d. čia.

***

Norintiems gauti architekto kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą, išrašymo mokestis – 18 Eur (PVM netaikomas).
Užpildžius registracijos formą, mokestį vėliausiai iki 2023 m. birželio mėn. 6 d. imtinai reikia pervesti į Architektūros kokybės vystymo asociacijos (kodas 304104654) sąskaitą:
LT367044060008055397, bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440 nurodant:
— „už 2023-06-08 AKVA kursus“;
— dalyvio vardą ir pavardę (vardus ir pavardes, jei mokama už kelis dalyvius).

PASTABOS:
1. Nuotolinius kursus išklausę (o neprisiregistravę su vaizdu ir garsu – ir atsakę į klausimus apie paskaitų turinį) architektai gaus 2 ak. valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų išklausymą patvirtinančius pažymėjimus. Paskaita skirta  statybos techninės veiklos pagrindinių sričių bei teritorijų planavimo sričių vadovams.
Programa ir jos priedas Nr. 5 suderinti su Aplinkos ministerija ir Lietuvos architektų rūmais. DĖMESIO: būtina turėti kompiuterį ir internetinį ryšį.
2. Kursuose dalyvauti galima tik užsiregistravus iš anksto. Kursų dieną registracija negalima.
3. Prašome pildyti registracijos formą lietuviškomis raidėmis, nes pagal Jūsų pateiktus duomenis yra išrašomi dalyvavimo kursuose pažymėjimai.
4. Prašome atidžiai įrašyti mokėtojo duomenis, nes remiantis jais bus išrašomos sąskaitos faktūros.
5. Dalyvių, užsiregistravusių, bet dėl pasikeitusių aplinkybių negalinčių atvykti ir išklausyti kursų, prašome el. paštu akvabiuras@gmail.com informuoti apie šias aplinkybes ne vėliau kaip likus 24 val. iki kursų pradžios. Tokiu atveju dalyvio sumokėtas klausytojo mokestis bus perkeliamas į sekančius kursus, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti. Dalyviams, kurie apie savo nedalyvavimą praneš el. paštu akvabiuras@gmail.com likus mažiau nei 24 val. iki kursų pradžios, sekančiuose kursuose, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti, bus suteikiama 50 % nuolaida. Dalyviams neatvykusiems ir nepranešusiems apie savo nedalyvavimo priežastį iki kursų pradžios – klausytojo mokestis kompensuojamas nebus.
6. Dalyviams, išklausiusiems dalį kursų, bus išduodami pažymėjimai su perpus mažesniu valandų skaičiumi.

REGISTRUOTIS ČIA.